#заедно

СПОДЕЛЯМЕ РАЗЛИЧИЯТА и ПРЕОБРАЗЯВАМЕ ГРАДА, и СЪЗДАВАМЕ НАСЛЕДСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО, и 
ВЛАДЕЕМ ИЗКУСТВОТО НА ЖИВОТА

Вижте събитията, свързани с Пловдив - Европейска столица на културата 2019, обобщени в месечните ни двуеизични бюлетини:

2019

От тази година имаме и бюлетин, посветен сцепилано на нашите #доброволци: януари; февруари; март-април; май

И такъв, посветен на специалния ни фокус: #Читалища, който старира от март; март-април;


2018


2017


2016


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата