ADATA AiR – резидентна програма

Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г.
Резиденции на избраните участници: 15 март до 15 юли 2018 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ADATA AiR е резидентна програма насочена към артисти от Европа, на които ще бъде предоставена възможност за творчески престой в гр. Пловдив – в контекста на програмата ЕСК 2019. Проектът е иницииран от на Фондация „Пловдив 2019“ с цел да предостави условия за диалог и обмен между местната артистична среда в Пловдив и гостуващите артисти, архитекти, дизайнери и др. По време на престоя си резидентите на ADATA AiR ще имат възможност да разработват нови проекти и да взаимодействат с местните общности и многопластовата културна среда на града.
ADATA AiR е проект на Фондация „Пловдив 2019“, реализиран в партньорство с Гьоте-институт България и Полски институт в София.

Фокус на резидентната програма е градският пейзаж на Пловдив, осмислен през два модула:
· Взаимодействието природа-култура – с внимание към преминаващата през града река, речният остров Адата, също градските хълмове, паркове и др.
· Специфичния за града колаж от архитектурни слоеве – богата комбинация от стилове и епохи, включваща културно наследство от Античността до наши дни (вкл. Баухаус, Социалистическо културно наследсто и др.)

В резултат на резидентната програма, проведена през 2018 г., до 15 проектни концепции, предложени от всички участвали в резиденцията артисти, ще бъдат подкрепени финансово за реализация през 2019 г. и осъществени в Пловдив като част от основната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

За АДАТА
Адата е името на речен остров в Пловдив (етимологията на името му идва от турски език - „остров“). В началото на 20-ти век остров Адата е популярен сред пловдивчани като място за среща на пикник, както и като пространство, позволяващо отглеждането на плодове и зеленчуци. Днес островът е занемарен и изоставен район и тежест за своите собственици, а районът е посещаван основно с цел рязане на дървен материал и други незаконни дейности. Мястото е било отдавна почти забравено от гражданите, докато инициативата Европейската столица на културата не го включва като един от фокусите в своята програма, превръщайки го в символно пространство.
Островът вече обозначава не само географското място, което заема, а по-скоро състоянието на изолация и отчуждение, което характеризира за един дълъг период от време обществото ни. Това е причината да изберем Адата за емблема на резидентната  програма – като целта е чрез разработването на артистични интервенции, инсталации, обекти, скулптури, сайт спесифик артистични произведения в публично пространство  да променяме възприятието за острова.

За Фондация „Пловдив 2019“
Това е организацията отговорна за изпълнението на проекта Европейска столица на културата. Инициативата има за цел да да съживи и да отвори забравените и нефункциониращи пространства в града, използвайки пълния им капацитет чрез средствата на изкуството и културата. Водещите проекти в програмата на Пловдив – ЕСК 2019  включват някои от най-видните архитектурни и монументални постижения от близкото минало, както и целия район на реката и най-големия речен остров, разположен в сърцето на града.

II. УСЛОВИЯ

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ

Обявяване: декември 2017

Първа сесия
Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г.
Резиденции на избраните участници: 15 март до 15 юли 2018 г.

Продължителност на резидентния престой: от 2 седмици (минимален период за престой) до 2 месеца (максимален период) – определяни индивидуално на база предложението на кандидата и решението на журито.
Финален график на резидентните престои за всяка сесия ще бъде разрабтван след окончателната селекция на участници, според посочения предпочитан период от всеки кандидат и възможните свободни места.

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА  

▪ Жилищно пространство за резидентните артисти – самостоятелни стаи в споделено жилище;
▪ 24/7 студио (позволяващо работа на поне 2-ма резиденти едновременно)
▪ Пространство за публични събития – възможност за провеждане на прожекции, изложби, конференции/срещи/презентации;
▪ Пространство за почивка и социален контакт;
▪ Неограничен достъп до интернет;
▪ Основни материали и иснтрументи за работа;
▪ Практически насоки при проучвания или работа.

Всичко гореизброено се предоставя на резидентите без заплащане от тяхна страна и е осигурено от страна на организаторите.

РАЗХОДИ
Организаторите поемат следните разходи:
▪ Транспорт – до гр. Пловдив и обратно – за одобрените участници
▪ Дневни – в размер на 560 лв. (около 280 евро) за период от 2 седмици на човек

Всички останали разходи по време на престоя са за сметка на резидентните артисти.

МЕДИИ И ДИСЦИПЛИНИ
- Визуални изкуства
- Дигитални медии
- Архитектура
- Пърформанс арт
- Ленд арт
- Скулптура
- Музика
- Филм
- Други

РАБОТЕН ЕЗИК
Английски, Български

ОЧАКВАНИЯ КЪМ АРТИСТИТЕ
След престоя си резидентите следва да представят напълно разработена концепция за един или повече творчески проекта, планирани с цел реализиране и представене в рамките на програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА РЕЗИДЕНТНИЯ ПРЕСТОЙ
- Презентация / артист толк на резидентния артист
- Отворени студио визити
- Срещи с местни артисти и куратори

      

III. ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кой може да кандидатства?
Поканата е отворена за артисти, за предпочитане, базирани в Европа, независимо от етапа на кариерното им развитие.
Артисти, които са български граждани или работят в България са допустими  кандидати.

Как да кандидатствате?
Моля, запознайте се внимателно с условията, посочени в настоящата покана, и ако имате въпроси, свържете се с нас на airadata@plovdiv2019.eu

Попълнете Формуляра за кандидатстване (на английски език)

Такса за кандидатстване – няма.

Допълнително уточнение
Информацията, изисквана във Формуляра за кандидатстване, е достъпна във файл, който можете да изтеглите по-долу тук. Моля, прочетете го преди да попълните формуляра и подгответе необходимата инфорамция и файлове, които следва да бъдат прикачени. След като изпратите формуляра за кандидатстване, няма да имате възможност правите корекции по него.

Информацията, която следва да прикачите към Формуляра, включва:
▪ Кратка концепция за потенциален проект, който бихте желали да развиете по време на Вашето участие в резидентната програма ADATA AiR;
▪ Резюме / автобиография;
▪ Портфолио;
▪ До 10 изображения от последни работи - в jpg формат с разделителна способност 72 dpi и максимален размер около 800 px.

СЕЛЕКЦИЯ
Артистите, одобрени за участие в ADATA AiR, ще бъдат избрани от жури на база:
· Артистична позиция и предишна работа
· Качество на предложената концепция и връзка с целите на програмата Пловдив - ЕСК 2019 · Потенциал за реализиране на проекта през 2019 г. 

Максимален брой резидентни артисти в един и същи период: 5

УВЕДОМЯВАНЕ
Избраните за участие кандидати ще бъдат уведомени приблизително 30 дни след всеки краен срок. Ако имате нужда от по-рано уведомление, моля, посочете го в текста на своята кандидатура и в отделен имейл до нас.

Преглед на формата за кандидатстване (в pdf)ADATA AiR - Application Form (preview)

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (онлайн)


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата