52 проекта са Наследството на Европейска столица на културата за 2021 и 2022 г.

121 бяха кандидатите, които споделиха свои идеи за наследството на инициативата Европейска столица на културата в Пловдив по отворената покана Наследство II на фондация „Пловдив 2019“.  От тях по направление „Творческият Пловдив“ се регистрирани 42 проекта, а по направление „Фестивали и творчески инициативи“ – 79.

Комисиите на двете отворени покани направиха своята оценка, която бе утвърдена с решение, съгласно протокол 195 на Управителния съвет на Фондация „Пловдив 2019“ на 14 април 2021 г., и избраха общо 52 проект, за които  разпределя 1 499 250.50 лв., възможни благодарение на наградата „Мелина Меркури“, присъдена на екипа на Фондация „Пловдив 2019“ през 2018 г. след последната мониторингова среща с международното жури на Европейската комисия за успешната работа по организацията на проекта Европейска столица на културата. 


За направление „Фестивали и творчески инициативи“ от получените 79 проектни предложения, по категория Фестивали и големи събития има 29 предложения, а по категория Малки проекти - 50 проектни предложения. На базата на фиксирания бюджет и големия брой качествени предложения журито имаше нелека задача и избра да подкрепи общо 31 проекта – 14 по категория „Фестивали и големи събития“ и 17 по категория „Малки проекти“. Със своето решение журито разпредели общо 999 330,00 лв., от лимита в размер на 1 млн. лева, от които по категория „Малки проекти“ са разпределени - 115 533,00 лв., а за „Фестивали и големи събития“ - 883 797,00 лв. От избраните проекти 19 предвиждат публични прояви през 2021 г., а 12 през 2022 г. Сред селекционираните са 14 организации от София, един кандидат от чужбина, 5 организации от страна и 11 от Пловдив.

Комисията, определена на 15 март 2021 г. от УС на Фондация „Пловдив 2019“, бе в състав:  Кръстю Кръстев, Анастас Бадев, Мария Луцова, Пламена Терзиева (представител на отдел „Бизнес развитие и европейски политики“ на Община Пловдив), Антоанета Димитрова (гл. счетоводител на фондация „Пловдив 2019“).

Пълният протокол може да видите ТУК.


За отворена покана Наследство II – направление „Творческият Пловдив“ бяха получени общо 42 проектни предложения. От тях, на базата на критериите за оценка и на база обсъждане, журито избра да подкрепи общо 21 проекта и да предложи 3 резерви. От тях 9 предвиждат събития през 2021 г., а 12 през 2022 г. Съгласно условията на отворената покана журито можеше да разпредели до 500 000 лева, като с оглед на ограничения бюджет, комисията определи таван от максимум 50 000 лв. за проект и общо разпредели 499 920,50 лв.

Комисията бе в състав: Ангел Гешев, Владислав Севов, Мичо Димитров, Нина Димовска (представител на отдел „Култура“ на Община Пловдив), Антоанета Димитрова (Фондация „Пловдив 2019“), а пълният протокол може да разгледате тук.


Селекцията включва както събития и културни оператори, станали емблематични за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата, които надграждат своите издания, така и артисти и творчески организации, които сега за първи път сега се фокусират в реализацията на културно съдържание, представящо приоритетите на инициативата Европейска столица на културата. Програмата Наследство II на титлата Европейска столица на културата ще вълнува и ангажира жителите и гостите на град Пловдив през 2021 и 2022 г. със събития като: Opera Open, One Dance Week, продължението на филма Завръщане, първи издания в Пловдив на музикалните фестивал Солар и Мuzic Daze, новото издание на Love Swing Dance, фестивала ФАРА, Electric Orpheus, Аниме и гейминг фестивал и младежката платформа PROGRESSIVE, пловдивският фестивал на открито Shake That Хълм, проекти, посветени на Георги Божилов – Слона и на тенора Камен Чанев, както и проекти на издателство Летера, Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ, АМТИИ, Регионална библиотека „Иван Вазов“, Градска художествена галерия – Пловдив, Регионален природонаучен музей – Пловдив, Пловдивско фотографско средище и др.

Всички селекционирани кандидати имат на разположение двуседмичен срок, за да потвърдят или откажат предложената селекция и да пристъпят към подписване на договори и реализация на плануваните събития.

Проекти, отказали финансиране, след като са били одобрени: 

09_LII_CР / 11.03.2021 Фондация Култура и съвременност / ГЕОРГИ БОЖИЛОВ - СЛОНА. НАСЛОЕНО ВРЕМЕ. На тяхно място започва реализация проект от селекционираните като резерви: 19_LII_CР / 15.03.2021 5 за 4 ООД / Списание "Майна Town"

60_LII_FCA / 15.03.2021 Фондация "Не Мигайте пред българското кино" / No Blink Awards с писмо от 02.12.2021 г.


Следете нашите комуникационни канали за детайли по всички проекти, датите на публичните събития и информация за артистите и програмата на проявите.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата