С решение на Управителен съвет на ОФ „Пловдив 2019“, взето с протокол № 147/06.08.2018 г., е утвърден Протокол от комисията по Отворена покана „Малки проекти: събития и общностно участие“ на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на културата. Одобрени за финансиране бяха 57 проектни предложения.

Съгласно условията на Отворената покана в рамките на две седмици селекционираните кандидати трябваше да приемат или откажат решението на журито. След информиране общо четири от утвърдените проектни предложения са оттеглени от кандидатите.

Комисията по Отворена покана „Малки проекти: събития и общностно участие“ се свика за извънредна заседателна сесия за преразглеждане на проектни предложения, класирани като „резерва“. Заседанието на журито се проведе на 17.09.2018 г.

Експертната комисия одобри три от проектните предложения-резерва да бъдат утвърдени, като разпредели освободения финансов ресурс от 24 500 лв (двадесет и четири хиляди и петстотин лева). Одобрените проектни предложения имат срок от две седмици за потвърждение и предоставяне на актуализиран бюджет и график.

Вижте протокола на комисията ТУК.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата