Резултати от отворена покана НАСЛЕДСТВО

Отворена покана НАСЛЕДСТВО

Поканата не е активна

Отворена покана за дизайнери на градски игри

Градските игри  са интересен и лесен начин за проверка на различни подходи и начини за преформулиране на градска среда, за съвместно живеене, за това да бъдем заедно или да намерим очарованието да сме в различни отбори. Градските игрите са инструмент, с който да разберем една страна от сложните взаимовръзки на ежедневието и е важно да гледаме на тях като нова форма за общо съществуване, комуникационен инструмент и личностно надграждане на опита и възприятията.

Отворена покана за резидентната програма ADATA AiR | Втора фаза: 2019

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за реализиране на творчески проекти на база на идейни концепции от резидентна програма за артисти ADATA AiR

Резултати от отворена покана "Капана - квартал на творческите индустрии. Фокус - Ядрото на младите"

Отворена покана Капана – квартал на творческите индустрии. Фокус младежко изкуство

неактивна

Документи и указания за партньори по отворени покани през 2018 и 2019 г.

Документи и указания за партньори по отворени покани от 2016 и 2017 г. ЗА НОВИ ПРОЕКТИ и ПРОЕКТИ ПО КНИГА В ПРОГРАМАТА НА ОФ „ПЛОВДИВ 2019“

Резултати от отворена покана за ВРЕМЕННА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА

Резултати от извънредната сесия за резерви по Отворена покана "Малки проекти: Събития и общностно участие"

Резултати от трета конкурсна дата на отворена покана “В последния момент”

Отворена покана за идейни проекти за ВРЕМЕННА НАМЕСА В ГРАДСКА СРЕДА

неактивна
1 2 3 4

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата