Резултати от първа конкурсна дата по Отворена покана "В последния момент"

Резултати от Отворена покана "Малки проекти: Събития и общностно участие"

Фондация "Пловдив 2019" обявява резултатите от Отворена покана "Малки проекти: Събития и общностно участие". Бяха получени общо 260 проекта. Подкрепени са 57 от тях. Резервните проектни предложения са 11.

Резултати от Отворена покана към Градовете кандидати

Фондация Пловдив 2019 обявява резултатите от отворената покана за проекти, предложени от културни организации, независими куратори и артисти от българските градове-кандидати, достигнали до финал в конкурса за титлата Европейска столица на културата 2019 - Варна, София с Югозападния регион (Благоевград, Кюстендил и Перник) и Велико Търново с регион.

Резултати от Първи етап на отворена покана с фокус Японска Култура

По трите категории на поканата получихме 36 проекта, от които 31 са от България и 5 от чужбина. Журито подкрепи четири проекта в Категория 1 и определи една резерва в същата категория, три проекта бяха избрани в Категория 2 и седем проекта в Категория 3.

ОТВОРЕНА ПОКАНА за проектни предложения “В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“

Няма да бъдат приемани повече проектни предложения.

ОТВОРЕНА ПОКАНА към БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ-КАНДИДАТИ от финалния етап на конкурса за Европейска столица на културата 2019

Фондация Пловдив 2019 обявява отворена покана за проекти, предложени от културни организации, независими куратори и артисти от българските градове-кандидати, достигнали до финал в конкурса за титлата Европейска столица на културата 2019 - Варна, София с Югозападния регион (Благоевград, Кюстендил и Перник) и Велико Търново с регион. Срок за кандидатстване: 29 юни 2018 г.

ADATA AiR: Отворена покана за Втора сесия

ADATA AiR е резидентна програма с фокус към градския пейзаж на Пловдив.
Краен срок за кандидатстване към Втора сесия на програмата: 31 май 2018 г. Резиденции на избраните участници: 15 юли до 30 ноември 2018 г.
Резиденцията е насочена към артисти от Европа, на които ще бъде предоставена възможност за творчески престой в гр. Пловдив – в контекста на програмата ЕСК 2019. Проектът е иницииран от на Фондация „Пловдив 2019“ с цел да предостави условия за диалог и обмен между местната артистична среда в Пловдив и гостуващите артисти, архитекти, дизайнери и др. По време на престоя си резидентите на ADATA AiR ще имат възможност да разработват нови проекти и да взаимодействат с местните общности и многопластовата културна среда на града.

ОТВОРЕНА ПОКАНА за проектни предложения с ФОКУС: ЯПОНСКА КУЛТУРА

Фондация Пловдив 2019, в партньорство с японската неправителствената организация EU JAPAN FEST, обявява първи етап на отворена покана за проекти с фокус: ЯПОНСКА КУЛТУРА. Тя е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина. Целта й е да стимулира и надгради, през широк спектър от прояви и събития от различни сфери на изкуството, дългосрочното сътрудничество между японски и европейски творци и публики.

Резултати от отворена покана за читалища и партньори

Приключи отворената покана за читалища на фондация “Пловдив 2019”. Със серия информационни и партньорски срещи в Пловдив и региона екипът на фондацията привлече за участие в програмата общо 247 проекта от над 160 читалища. Резултатът от отворената покана е 93 одобрени проекта, идващи от читалища в целия Южен Централен регион.

Отворена покана „Малки проекти: Събития и общностно участие”

затворена сесия

ADATA AiR - Отворена покана | Първа сесия

ADATA AiR е резидентна програма с фокус към градския пейзаж на Пловдив.
Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г. Резиденции на избраните участници: 15 март до 15 юли 2018 г.
Резиденцията е насочена към артисти от Европа, на които ще бъде предоставена възможност за творчески престой в гр. Пловдив – в контекста на програмата ЕСК 2019. Проектът е иницииран от на Фондация „Пловдив 2019“ с цел да предостави условия за диалог и обмен между местната артистична среда в Пловдив и гостуващите артисти, архитекти, дизайнери и др. По време на престоя си резидентите на ADATA AiR ще имат възможност да разработват нови проекти и да взаимодействат с местните общности и многопластовата културна среда на града.

Отворена покана Читалища

Покана за участие в конкурс за финансиране на проектни предложения по проект „Читалища”. Краен срок: 31.01.2018
Поканата е затворена. Кандидатурите са обработват.
1 2 3 4 5

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата