Резултати от Първи етап на отворена покана с фокус Японска Култура

По трите категории на поканата получихме 36 проекта, от които 31 са от България и 5 от чужбина. Журито подкрепи четири проекта в Категория 1 и определи една резерва в същата категория, три проекта бяха избрани в Категория 2 и седем проекта в Категория 3.

ОТВОРЕНА ПОКАНА за проектни предложения “В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ“

Няма да бъдат приемани повече проектни предложения.

ОТВОРЕНА ПОКАНА към БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ-КАНДИДАТИ от финалния етап на конкурса за Европейска столица на културата 2019

Фондация Пловдив 2019 обявява отворена покана за проекти, предложени от културни организации, независими куратори и артисти от българските градове-кандидати, достигнали до финал в конкурса за титлата Европейска столица на културата 2019 - Варна, София с Югозападния регион (Благоевград, Кюстендил и Перник) и Велико Търново с регион. Срок за кандидатстване: 29 юни 2018 г.

ADATA AiR: Отворена покана за Втора сесия

ADATA AiR е резидентна програма с фокус към градския пейзаж на Пловдив.
Краен срок за кандидатстване към Втора сесия на програмата: 31 май 2018 г. Резиденции на избраните участници: 15 юли до 30 ноември 2018 г.
Резиденцията е насочена към артисти от Европа, на които ще бъде предоставена възможност за творчески престой в гр. Пловдив – в контекста на програмата ЕСК 2019. Проектът е иницииран от на Фондация „Пловдив 2019“ с цел да предостави условия за диалог и обмен между местната артистична среда в Пловдив и гостуващите артисти, архитекти, дизайнери и др. По време на престоя си резидентите на ADATA AiR ще имат възможност да разработват нови проекти и да взаимодействат с местните общности и многопластовата културна среда на града.

ОТВОРЕНА ПОКАНА за проектни предложения с ФОКУС: ЯПОНСКА КУЛТУРА

Фондация Пловдив 2019, в партньорство с японската неправителствената организация EU JAPAN FEST, обявява първи етап на отворена покана за проекти с фокус: ЯПОНСКА КУЛТУРА. Тя е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина. Целта й е да стимулира и надгради, през широк спектър от прояви и събития от различни сфери на изкуството, дългосрочното сътрудничество между японски и европейски творци и публики.

Резултати от отворена покана за читалища и партньори

Приключи отворената покана за читалища на фондация “Пловдив 2019”. Със серия информационни и партньорски срещи в Пловдив и региона екипът на фондацията привлече за участие в програмата общо 247 проекта от над 160 читалища. Резултатът от отворената покана е 93 одобрени проекта, идващи от читалища в целия Южен Централен регион.

Отворена покана „Малки проекти: Събития и общностно участие”

затворена сесия

ADATA AiR - Отворена покана | Първа сесия

ADATA AiR е резидентна програма с фокус към градския пейзаж на Пловдив.
Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г. Резиденции на избраните участници: 15 март до 15 юли 2018 г.
Резиденцията е насочена към артисти от Европа, на които ще бъде предоставена възможност за творчески престой в гр. Пловдив – в контекста на програмата ЕСК 2019. Проектът е иницииран от на Фондация „Пловдив 2019“ с цел да предостави условия за диалог и обмен между местната артистична среда в Пловдив и гостуващите артисти, архитекти, дизайнери и др. По време на престоя си резидентите на ADATA AiR ще имат възможност да разработват нови проекти и да взаимодействат с местните общности и многопластовата културна среда на града.

Отворена покана Читалища

Покана за участие в конкурс за финансиране на проектни предложения по проект „Читалища”. Краен срок: 31.01.2018
Поканата е затворена. Кандидатурите са обработват.

Резултати от Отворени покани II сесия и III сесия, и Извънредна сесия

Резултати от втора и трета заседателна сесия на комисия по отворени покани на ОФ „Пловдив 2019“ за артистичната програма на Европейска столица на културата Пловдив 2019. Благодарим Ви за интереса.
1 2 3 4

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата