Пре-създай Пловдив

"Пре-създай Пловдив” разглежда предприемачеството като катализатор на позитивна промяна в общността. Това е платформа за насърчаване на предприемаческо мислене чрез практическо обучение, дискусии и семинари.

Проектът свързва хора от разнообразни сфери и сектори (граждани, институции, активисти и др.), за да постави началото на общност, ориентирана към устойчиви решения за трайна промяна на градската среда и активно участие в нея.

Социални и индивидуални измерения

“Пре-създай Пловдив” търси както социалните аспекти на инициативното мислене, така и индивидуалното въздействие върху участниците:

  • чрез повишаване информираността за ползите от социалното предприемачество за развитието на Пловдив,
  • чрез активното участие на гражданите в решаването на местните проблеми и използване на потенциала на града,
  • чрез насърчаване желанието за развиване на собствени проекти сред млади хора, засегнати от безработица,
  • чрез подтикване на участниците да станат по-уверени и устойчиви в начинанията си и да осъзнаят значимата си гражданска роля.

През есента на 2018 и през 2019 г. проектът предвижда цялостна програма от практически работилници, презентации и семинари  на български и чуждестранни лектори и експерти. Международното участие свързва участниците с идеите и инициативите на  съмишленици от различни европейски държави и засилва усещането за принадлежност към по-голяма общност - тази на предприемачите в Европа.

Подходи

В обучението са включени актуални подходи като лидерство на участието (Art of Hosting), дизайн мислене (Design thinking), дизайн на услуги и продукти (Service Design), дългосрочен подход към работата, който се стреми да постига малки, постепенни промени в процесите, за подобряване ефикасността и качеството на услугите (Lean management).

Какво се случи досега на част от обученията може да проследите ТУК.


“Пре-създай Пловдив” е проект на “Отворено пространство” ООД. Подробности за проекта и събитията, свързани с него, може да откриете на www.openspace-collective.com/recreateplovdiv.


Пре-създай Пловдив 2018

Кога
Програмa Сливане

Пре-създай Пловдив - международен семинар Art of Hosting (28-30.09.2018 г.)

Кога
Къде СКЛАД
Програмa Сливане

Пре-създай Пловдив 2019

Кога
Програмa Сливане

Пре-създай Пловдив: Предприемачески уикенд 1

Кога
Програмa Сливане

Градска лаборатория за предприемачески идеи (14 септември)

Кога
Програмa Сливане
Закриващо събитие по проекта „Пре-създай Пловдив“

Пре-създай Пловдив: Предприемаческо кафене / икономика на споделянето

Кога
Програмa Сливане
Темата е споделянето на ресурси, услуги и идеи!

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата