Пето Балканско лятно училище по религии и обществен живот „Споделено минало – оспорвани наследства“

През по-голямата част от хода на историческото си развитие съвременните балкански държави споделят общо минало и принадлежат към едни и същи политически формирования (Римска, Византийска, Османска империя). Формираните през 19-20 в. национални държави и идентичности поставят днешните жители на Балканите пред задачата за разпределяне на общото културно наследство. Днес всеки балкански народ изучава историята по различен начин и има собствен „образ на миналото“. Националните стереотипи и етнорелигиозните предразсъдъци са повод за конфронтации не само в полето на символите и идеите, но и в социалния, политическия и икономическия живот.


Обучението, което ще се проведе през лятото на 2021 година (28 юни – 11 юли), търси възможно споделеното разбиране за наследствата на миналото, за да създаде условия за преосмисляне на наследените от поколения стереотипи и за развиване на специфична сензитивност към историческите факти.Пето Балканско лятно училище по религии и обществен живот „Споделено минало – оспорвани наследства“ (БЛУРОЖ) си поставя за цел да запознае участници от Балканите, Европа, САЩ, Азия и Африка с пъстрото културно-историческо наследство на Балканите и да предизвика серия от дискусии във връзка със съвременните интерпретации и употреби на миналото. Заедно участниците ще преминат през „уроци по история“, преподавани в рамките на различни балкански национални парадигми.

5 БЛУРОЖ ще бъде организирано съвместно със CEDAR – Communities Engaging with Difference and Religion (www.cedarnetwork.org). Обучението включва както традиционни форми на обучение (лекции, семинари), така и иновативни подходи при представянето и осмислянето на историческите факти. Предвидена е и тридневна работа на терен сред различни общности в Северна Македония. Лекторите са учени с висок международен авторитет.

Ако желаете да станете част от Училището, крайният срок за кандидатстване е 30 май 2021 година, като всички необходими документи трябва да бъдат изпратени на имейл BSSRPL@cedarnetwork.org. 

Вижте Поканата към участници тук, а необходимите документи тук


Проект на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, част от програма „Наследство“ на Пловдив 2019.

Медиите за проекта: Под Тепето - 15.06.2021


Пето Балканско лятно училище по религии и обществен живот „Споделено минало – оспорвани наследства“

Кога
Програмa Сливане

Пето Балканско лятно училище по религии и обществен живот „Споделено минало – оспорвани наследства“

Кога
Програмa Сливане

Проекти от програма Наследство на Пловдив 2020 / 2021

Годишният бюлетин за 2021 г.

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата