Слово и рисунки, светлина и звук

“Слово и рисунки, светлина и звук” търси преосмисляне на литературното и културно ни наследство. Това е мултижанров проект, посветен на творчеството на Николай Хайтов и Борис Димовски, представяйки ги по нов визуален начин с помощта на дигиталните технологии.

В търсене на нови места и трансформиране на пространства събитията са в Пловдив и в родното място на творците - родопското село Яврово. През 2018 и 2019 г. проектът включва създаването на дигитална платформа, дискусии и форуми, творчески ателиета, изложби, моноспектакъл и улично изкуство. С тези дейности насърчава младите хора да участват в творчески работилници, да се включват в дискусии за ролята и мястото на словото, кирилицата и литературата в съвременния свят, като възпроизвеждат и интерпретират творчеството на авторите.

Пространство на словото

От 15 до 30 май 2018 г., в месеца на българската просвета и култура, специалното „Пространство на словото“ на площада пред Общината запозна най-малките с изкуството на двамата творци - деца от всички възрасти се включиха в серия творчески работилници, общувайки помежду си с кирилската азбука.

През 2019 г. модулът „Пространство на словото“ е разположен на площад „Стефан Стамболов“ от 14 май до 6 юни и от 5 до 15 септември.

Слово и рисунки

В модела „Слово и рисунки“ преподаватели и студенти от Художествената академия - София изписаха фасади от къщи, вдъхновени от карикатури на Борис Димовски - пресъздадени са негови портретни шаржове на известни личности, политическа сатира, погледът му към националната самобитност. Словото на Хайтов, образно и живо, е моделирано на родната
къща на писателя и на други места в Яврово с изписани фрагменти от разказите му "Мъжки времена" и "Ибрям Али".

Изложби и моноспектакъл

Проектът включва и организиране на изложбите „Светът на Хайтов” (20 – 30.09.2019 г., Данчовата къща в Стария град) и „Хайтов в българското кино”, съпътствани от отворена дискусия.
Ще бъде представен и театрален моноспектакъл по произведения на Хайтов. Срещи с преводачи на творчеството му ще въведат почитателите в магията на словото.

Модулът „Храм на словото“ предвижда мултимедийно представяне на всички дейности.


Повече за Фондация “Памет”, проекта и събитията, свързани с него, може да откриете на www.facebook.com/foundationmemory.


Изложба - Карикатурите на Димовски и героите на Хайтов

Кога
Програмa Сливане

Светът на Хайтов (изложба, 20 – 30.09.2019 г.)

Кога
Програмa Сливане

Светът на Хайтов (изложба, 20 – 30.09.2019 г.)

Кога
Програмa Сливане

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата