Айляшки град

Ключовите думи, които определят “клъстера” са бавно, устойчиво и хармонично развитие.

ЕUритмика

Клъстерът „ЕUритмика” е за богатата музикална култура на Пловдив, представена пред европейска публика.

Раздвижи града

Клъстерът има за цел да разшири цялостната идея за спорта като се подчертае потенциала му да е движеща сила.

Релаксиране - програмна платформа на Пловдив 2019

Платформата Релаксиране, обединява 3 клъстера - ЕUритмика, Раздвижи града и Айляшки Град и е свързана с популяризиране на устойчив начин на живот и с понятия като “бавен живот” (Slow) или “дерастеж” (Degrowth). Платформата цели да пропагандира зелен/еко/био начин на живот чрез зелени технологии и продукция. Включва също взаимодействие между творчески и спортни дейности, практики за хармонизиране с околната среда, “физическата култура” и като цяло забавяне на темпото. В тази платформа попада и музиката като възможност за общуване и като най-достъпно изкуство във всичките й разновидности.

Вижте акцентите в програмата ни ТУК, програмата на откриващия уикенд, както и публични събития през февруари, март, април, майюни, юли, август, септември (със селекцията ни от събития за деца през септември), октомври, ноемвридекември.

Наследство на доброволците може да прочетете / свалите в ПДФ-вариант ТУК.

Всички проекти през 2019 г. – Книга на събитията – една година и повече от 320 проекта #заедно, избрани според апликационната книга чрез отворени покани, са разпределени в хронологичен и тематичен ред в четирите програмни платформи – СЛИВАНЕ, ТРАНСФОРМИРАНЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ И РЕЛАКСИРАНЕ.

Вижте също проектите, част от програма Наследство на Пловдив 2019.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата