Plovdiv Stage Park 2019

Plovdiv Stage Park е проект, създаден да стимулира и оптимизира инициативите, свързани със събития в градска среда. Проектът се осъществява чрез обособяването на основна фестивална зона извън жилищните квартали, както и сцени в градска среда – паркове, спортни зони и други. Тези сцени и техническо оборудване могат да бъдат използвани безвъзмездно от одобрени кандидати - стимул за артисти, културни оператори и организации да създават все повече проекти, свързани с изкуство и култура в Пловдив.

Фестивалната зона Plovdiv Stage Park е първата в България специално обособена зона за провеждане на фестивали, концерти и други музикални събития.

 През 2019 г. Plovdiv Stage Park ще се проведе през септември.

© Инкубатор


Проектът се осъществява от ТК „Инкубатор" и е асоцииран към програмата на „Пловдив 2019".


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата