Културата среща хората

Този “клъстер” представя културата и изкуството като инструмент за изграждането на по-стабилни общности и за подобряване на достъпа на гражданите до култура.

Изкуство за забравеното бъдеще

Това е “клъстерът”, посветeн на съвременното изкуство и цели да вдъхне нов живот на богатото минало на града.

Машина на времето

Чрез изкуство в публични пространства, театър, образование и диалог „Машина на времето“ „реактивира" един от най-важните ресурси на културния потенциал и капацитет на града.

Възраждане - програмна платформа на Пловдив 2019

Възраждане се състои от три клъстера - Културата среща хората, Изкуство за забравеното бъдеще и Машина на времето и е платформата е ориентирана към нови начини за опазване и представяне на културното наследство в съвременен контекст, излизайки от стереотипите на туристическата атракция. Цели да подобри и разшири достъпа на гражданите до култура и да я пренесе по-близо до тях. Други важни фокуси са съвременното изкуство и използването на нови технологии и дигитални медии. Платформата е свързана както с представянето на най-съвременни артистични практики и актуални тенденции, така и с приобщаването на различни общности, както и с децентрализация на програмата.

Вижте акцентите в програмата ни ТУК, програмата на откриващия уикенд, както и публични събития през февруари, март, април, майюни, юли, август, септември (със селекцията ни от събития за деца през септември), октомври, ноемвридекември.

Наследство на доброволците може да прочетете / свалите в ПДФ-вариант ТУК.

Всички проекти през 2019 г. – Книга на събитията – една година и повече от 320 проекта #заедно, избрани според апликационната книга чрез отворени покани, са разпределени в хронологичен и тематичен ред в четирите програмни платформи – СЛИВАНЕ, ТРАНСФОРМИРАНЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ И РЕЛАКСИРАНЕ.

Вижте също проектите, част от програми Наследство на Пловдив 2019 за 2020/2021 и 2021/2022.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата