Музеите
като социални и образователни пространства 

Проектът "Музеите като социални и образователни пространства. Практически обучения за работа с различни публики" е на Комисия „Фулбрайт” (Българо-американска комисия за образователен обмен) в партньорство с Фондация “Моят музей” и с музеите в Пловдив.

Проектът цели развитие на образователните програми и социализация на музейните пространства в Пловдив чрез поредица от обучителни семинари. Проектът е тринадесетмесечен, провежда се в периода март 2018 г. - април 2019 г. Семинарите по проекта са по единадесет теми и са насочени към специалисти от музеи и галерии от Пловдив и региона.  

Етапи на проекта

Десетте приложни семинара (подробна информация за темите и датите на провеждане ще откриете в събитието към проекта) запознават участниците с теория и методология на музейното пространство, но преди всичко имат конкретна насоченост. Семинарите използват конструктивистка интерпретация и работа в групи от музейни специалисти по казуси от музейната практика. Поради интерактивния и приложен характер семинарите са ограничени до 15-18 участници.

Семинарите се водят от различни лектори - експерти от САЩ и България, като се адаптират американския и европейски опит и методологии.

В края на проекта ще бъде издаден сборник, който ще  представи методиките, в адаптиран вид казусите, свързани с пловдивските музеи, а също така и резултати от семинарите. Пресконференция през април и май 2019 г. ще представи проучванията.

Очаквани резултати

Семинарите изграждат съвременен динамичен подход към музейната среда и осмисляне на проблематиката, свързана с музейната публика от различни гледни точки, изграждане на механизми и програми, стимулиращи гражданския интерес и участие в живота на музея.


Информация за проекта, всички дати и събития към него, с подробно описание на темите, които се дискутират, може да откриете на www.fulbright.bg.


Музеите като социални и образователни пространства

Кога
Програмa Възраждане

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата