Open Art Files – платформа за популяризиране на българско съвременно изкуство 2020

Проектът продължава и надгражда проекта „Open Art Files: Теми, Хора, Пространства, Документи в българското съвременно изкуство“, който през 2018 и 2019 година реализира двуезичния сайт openartfiles.bg, изложбата „Open Art Filеs: Записки и бележки под линия“ и образователен панел към нея, както и програма за работни визити на куратори в София и Пловдив. 

Open Art Files

Двуезичният сайт на български и английски език openartfiles.bg представя база данни и архив за съвременно българско изкуство, онлайн библиотека и специално създадени тематични критически текстове. Съдържанието се обновява и допълва, за да създаде все по-пълна картина на процесите, основните проблеми, артистите и събитията в съвременната българска арт сцена. Изградено е в четири основни панела: Теми, Хора, Пространства и Документи, и е създадено в сътрудничество с експерти и съвременни творци.

През 2020 / 2021 г. проектът  генерира ново съдържание със специално създадени авторски статии, чийто куратор е критикът и изкуствовед Вера Млечевска, както и с нови профили на художници, куратори, галеристи, историци на изкуството и критици, институции, творчески организации, частни галерии и др. Прочетете статиите в дял ТЕМИ, който съдържа специално създадени за Оpen Art Files авторски текстове на критици, куратори, историци на изкуството и художници, които да служат за ориентири на читателя в множеството от групи, огранизации, художници и куратори, които имат принос за развитието на българското съвременно изкуство. Времевата рамка на темите обхваща периода на 1980-те години до ден днешен, а тематичната няма ограничения - тя е на практика отворена за нови прочити и интерпретации. Съвкупността от текстовете има за цел да очертае една нелинейна история на процеси и тенденции в българското изкуство, представена от различните гледни точки на техните автори.

Красимир Терзиев, „Съобщение от космоса в двора“, видео инсталация, 2008.

Реалистично ли е да говорим за нов реализъм в изкуството?

„Прилагателното “спекулативен” и познатият в съвсем друга светлина термин “реализъм” предизвикват, може би, съмнения“ пише художникът и куратор Красимир Терзиев в задълбочена статия посветена на Спекулативния реализъм в българското изкуство. С примери от собствената си практика, както и тази на художници като Рене Беекман, Албена Баева, Петер Цанев, Желко Терзиев, Калина Димитрова и др., Терзиев предлага нови гледни точки към въпроса „какво е това, което наричаме реалност“ взривяващи „принципа на причина-следствие, на бинарните опозиции и лесните дедукции.“

Из изложбата „Да колекционираш съвременно изкуство“, НГ „Двореца“, 2021.

Колекциониране на изкуство в България

В обширен и изключително информативен текст, изкуствоведът Светла Петкова разглежда колекционерските практики по нашите ширини. Без да пропуска прехода през историята и първите наченки на колекциониране от периода на Освобождението, тя обръща особено внимание на колекционерите днес, проблемите на средата, важните събития и програми подкрепящи тази (водеща до пристрастяване) практика.

Защо изкуство? Защо сега?

Метакритическият въпросник на философа Боян Манчев е с особена структура и важност. Той е за автора „резултат на убеждението, че работата на съвременния творец е невъзможна без усилието по извършване на критически и понятийни разграничения и създаване на активен речник.“ Отговаряйки на въпросите на Манчев, не само творците, но и всеки читател може да си даде по-добра сметка за собственото си отношение към изкуството и творческия процес.

Диана Попова преподава история на изкуството (в пушкома на )Гимназията за древни езици и култури, 1985, личен архив

Критикувам, следователно съществувам

Изследвайки процесите на зараждане и развитие на критиката на българската арт сцена, изкуствоведът Светлана Куюмджиева не пропуска да отбележи, че е „нужна доза самоотверженост да защитаваш позиции в това опасно поле, а и доста подготовка.“ Както и че „способността за критическа оценка е всъщност част от склонността към творчество.“ Своеобразно бойно кръщение за всички теоритици на изкуството, критиката заема особено място в процесите на българското съвременно изкуство.

Една история за художник, правата му, защитата им и още нещо

Изкуствовед и адвокат с богата практика, Ивана Мурджева обръща внимание на една рядко разисквана, но изключително важна тема – правата на визуалните артисти в България. Вместо да подходи към въпроса със стандартно изброяване на законовите разпоредби, Мурджева избира призмата на конкретна история и казус. „Защитата на авторските права – пише тя, е въпрос на отговорност пред колективния ни живот. Вярно това преминава през невъзнаградени лични усилия и често е свързано със загуби, но общия резултат си заслужава усилията. Развитието на визуалната култура може да доведе до подобряване на законодателната среда. Дали художниците са се замисляли за това?“

Нет арт в Българи. Първо десетилетие - от Рене Беекман


В парадигмата на целите и мисията на сайта Open Art Files e да запознава с българската арт сцена. През 2021 фондация „Отворени изкуства“ реализира и документалната видео серия Future Unforgetable – Общности, като част от кураторския мултижанров проект на Веселина Сариева, Future Unforgettable. Документалната видео серия е снимана през лятото на 2021 година и представя картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и някои области около тях. Идеята и концепцията на документалната видео серия са на Веселина Сариева, а заснемането на филмите, режисурата и монтажа - Владислав Севов.

Всички видеа са на разположение и във видео канала на OPEN ARTS Foundation в YouTube

FUTURE UNFORGETTABLE – Общности:

Future Unforgettable: Общности - Пловдив:

Документалната серия разглежда богатия и динамичен артистичен живот, който кипи в Пловдив. Димитър Шопов, Димитър Генчев, Динко Ангелов, Любомир Кръстев, Мич Брезунек и Мартина Вачева позволяват на зрителите да надникнат в ателиетата им, докато споделят за творческите си търсения и впечатленията си от местната артистична общност. Социалната и комерсиална промяна на Капана е коментирана от Велизар Димчев, а Емил Миразчиев разказва за историята на творческото процъфтяване на града. Документалният филм е допълнен от любопитни разговори с Красимира Кирова, Вълко Чобанов и Веселина Сариева.

Future Unforgettable: Общности - София:

Видео серията завършва със среща с няколко артистични общности в София. Столичните творчески процеси, търсения и вълнения са представени чрез интервюта с Войн де Войн, Христо Калоянов, Мартин Табаков, Андрю Андерсън, Петър Сапунджиев, Мила Янева-Табакова. Най-новите членове на Института за съвременно изкуство, Радостин Седевчев, Аксиния Пейчева, Мария Налбантова, Мартин Пенев, разказват за творчеството си и обединяващата идея за общност.

FUTURE UNFORGETTABLE – Общности - Габрово:

Опазването на богатата културна история на Габрово и развитието на съвременно изкуство, пречупено през призмата на местните особености и характерности , са представени в разговори с Росина Пенчева, Маргарита Доровска, Невена Екимова, Радуил Серафимов, Мирослав Живков.

FUTURE UNFORGETTABLE – Общности - Велико Търново:

Галин Попов, Деница Милушева, Веселин Денев, разказват за социалната промяна на Велико Търново, в контекста на новите артистични пространства, обогатяващи културната сцена, и проблемите, с които се сблъскват. Ларс Нордби, заедно с творците Весел Ферайт и Кармен Шабрак, споделят за преживяването си като чужденци в града и вписването им в местната общност. Интервютата с Димитър Солаков и арт група "Дупини" разглеждат гравитирането около корените,  търсенето на връзката с природата и средата, като отключващ творческите потенциали фактор.

FUTURE UNFORGETTABLE – Общности - Варна:

Калоян Илиев - Кокимото и София Димова, коментират миналото, настоящето и бъдещето на артистичната сцена на Варна. Дискусията, в която участват арх. Явор Панев, Цвета Йоцова, Димитър Трайчев и Веселина Сариева, относно пространството "ReBonkers" и презентирането му, като провокираща творчеството среда, която има за цел да събира и обединява артисти, актуално допълва тази тема. Авторите Владимир Димитров и Цветан Кръстев разглеждат въпроса какви са липсите и потенциалите в развитието на града, обвързани с  продължаването на културните традиции на Варна. 


„Open Art Files“ се осъществява от Фондация „Отворени изкуства“ и е част от програма Наследство на Пловдив 2019.


Бъдеще незабравимо / FUTURE UNFORGETTABLE

Кога
Къде artnewscafé
Програмa Възраждане
Мултижанрова ситуация

БЪДЕЩЕ НЕЗАБРАВИМО – ФАЗА III UNDER DECONSTRUCTION основна изложба

Кога
Програмa Възраждане

Проекти от програма Наследство на Пловдив 2019 - 2020 / 2021

Open Art Files - Теми, хора, пространства през 2021 г.

През 2021 г., към Open Art Files с личен профил се присъединиха повече от 30 художника, куратора, изкуствоведа, галерии и артистични инициативи. Платформата публикува 6 нови тематични материала, изследващи важни за българското изкуство въпроси - редактор Вера Млечевска.

Годишният бюлетин за 2021 г.

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата