Приказката
в мен

В основата на проекта „Приказката в мен” стои психологическият театър, базиран на популярни приказки, и индивидуалната интерпретацията на приказното културно наследство в съвременен контекст. Проектът включва 2 инициативи, насочени към детската и младежка аудитория, както и към  непрофесионални артисти, студенти и широката публика.

Театрални работилници

Първата активност е свързана с организирането на осем театрални работилници в определени локации – КСУ „Олга Скобелева” (на 9 и 16 февруари от 10 ч.), АМТИИ (19 и 26 февруари от 17 ч.), СУ „Св. Св. Климент Охридски” (20 и 27 февруари от 17 ч.), галерия U P.A.R.K. (на 9 и 16 февруари от 15 ч., отворени за всички желаещи). Работилниците създават представления със сценарий по зададена приказна история. Участниците стават актьори и сами решават в каква роля и на какъв етап от повествованието да се включат.

Превъртане. Приказката Аз (21 – 24 април 2019 г.)

Втората инициатива по проекта включва създаването и представянето от 21 до 24 април 2019 г. (всеки ден от 19 ч., в Баня Старинна) на театрален спектакъл „Превъртане. Приказката Аз” по приказката на Шарл Перо „Малечко Палечко“. Представлението променя драматургията на приказката. Действието се развива на две паралелни нива - приказно и съвременно. Герой от съвремието превежда зрителя и себе си ту в своя свят, ту в познатия приказен и открива, че всички герои, места и събития в приказката са всъщност част от собствената му личност.


Проект на „22:22” ЕООД.


Приказката в мен (работилница на 9 февруари 2019 г.)

Кога
Програмa Възраждане

Приказката в мен (работилница на 16 февруари 2019 г.)

Кога
Програмa Възраждане

Превъртане. Приказката Аз (представление на 23 април 2019 г.)

Кога
Програмa Възраждане

Превъртане. Приказката Аз (представление на 24 април 2019 г.)

Кога
Програмa Възраждане

Превъртане. Приказката Аз (представление на 22 април 2019 г.)

Кога
Програмa Възраждане

Превъртане. Приказката Аз (представление на 21 април 2019 г.)

Кога
Програмa Възраждане

Деца и възрастни търсят поуките от приказките чрез театрални работилници

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата