Градски мечти

Проектният клъстер цели чрез творчески намеси да оживи и обнови проблемни пространства, сгради и обекти, част от един „паралелен изоставен град“.

Река на въображението

Целта на този “клъстер” е чрез различни дейности и инициативи да бъде започнат процес по съживяването на река Марица и на остров Адата - чрез култура, изкуство и зелени иновации.

Образовай (се)

Проектният “клъстер” е насочен предимно към детската и младежката аудитория, тъй като нейното участие в програмата е ключово за бъдещето на културното наследство и артистичните платформи в Пловдив и Европа.

Трансформиране - програмна платформа на Пловдив 2019

Това е платформа за преосмисляне и „рециклиране” на забравени и изоставени градски пространства, както и промяна в начина на възприемането им. Тя обединява трите клъстера - Градски мечти, Река на Въображението, Образовай се, и включва работа с детската и младежката аудитория, артистични интервенции в публичното пространство, проекти, свързани с околната среда. Платформата обхваща най-сложните и противоречиви локации, превърнати във водещи проекти от артистичната програма, като Тютюневия град, Капана, Кино Космос, района на река Марица и остров Адата.

Вижте акцентите в програмата ни ТУК, програмата на откриващия уикенд, както и публични събития през февруари, март, април, майюни, юли, август, септември (със селекцията ни от събития за деца през септември), октомври, ноемвридекември.

Наследство на доброволците може да прочетете / свалите в ПДФ-вариант ТУК.

Всички проекти през 2019 г. – Книга на събитията – една година и повече от 320 проекта #заедно, избрани според апликационната книга чрез отворени покани, са разпределени в хронологичен и тематичен ред в четирите програмни платформи – СЛИВАНЕ, ТРАНСФОРМИРАНЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ И РЕЛАКСИРАНЕ.

Вижте също проектите, част от програмr Наследство на Пловдив 2019 през 2020/2021 и 2021/2022.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата