Кино Космос

"Кино Космос“ е ключов проект в програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

Проектът "Кино Космос" е заложен още в предварителната програма на Пловдив, подготвена за кандидатурата му за Европейска столица на културата 2019. От втората половина на 2015 г. (когато Пловдив официално получи титлата) проектът е актуализиран в практическа перспектива спрямо основната идейна концепция за съхраняване и реновиране на изоставената сграда на бившето кино, представляваща архитектурно наследство от социалистическия период в страната ни.

Водещ елемент в този проект е историята на гражданската инициатива за спасяването от разрушаване на сградата на кино „Космос“, което превърна проекта в нещо повече от сграда. От 2011 г. пространството на бившия киносалон е домакин на дейности, свързани с кино, визуални изкуства, сценични изкуства, артистични представления, както и семинари, образователни и развлекателни програми за деца. Оттогава кино „Космос“ по естествен път се превърна в символ на гражданското участие, алтернативната култура и младежката сцена в града, с потенциал да се превърне в нов модерен културен център.

00

Стратегия и съдържание:

"Кино Космос" притежава потенциала да се превърне в наследство от инициативата Европейска столица на културата в Пловдив и да служи като символ на проекта. Освен инфраструктурните инвестиции за обновяване на сградата – процес, който вече е започнал и за който разчитаме на партньорството на Община Пловдив, приоритетите на проекта включват проучването на добри примери и практики и въвеждането на нови управленски модели за управление и задаването на програма на културния център, включването на широка гама от дейности и привличането на бизнеса като потенциален партньор, включително и на ниво съдържание.

Дейностите, осъществени до този момент в рамките на проекта, включват серия от срещи с основните културни оператори в Пловдив за проучване на техните виждания за бъдещите функции на сградата, партньорство за проекта „Цветът на Космос“ по време на фестивала "НОЩ/Пловдив" 2016, както и за международното представяне на този проект.

Основната стратегия има за цел киното да се свърже в партньорство с подобни институции и пространства в рамките на мрежата „Eвропейска столица на културата“, да се създаде съдържание, свързано с музика, кино, съвременна култура и младежки проекти, както в пространството на кино „Космос“, така и извън него, в кварталите на Пловдив.

Киното е предпочитано място за събития на някои от големите фестивали в Пловдив и основни партньори на програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, сред които "Нощта на музеите и галериите" в Пловдив и събитията "One Design Week", "One Architecture Week" и "One Dance Week" на Фондация "ЕДНО". "Кино Космос" е и тема на обмен с други Европейски столици на културата като Пафос 2017, Матера 2019, на изложби и дискусии.

На 22 април 2019 г. Община Пловдив обяви архитектурен конкурс за изработването на идеен проект за основен ремонт на кино „Космос“.  До 16 юни 2019 г. архитектурните бюра ще могат да предлагат концепциите си за бъдещето използване на емблематичната сграда, както и площадното пространство пред нея. Повече детайли може да намерите ТУК.

@Tectonica Kosmos Cinema


Свързана с активностите по проекта е и дипломната работа на българския архитект Иван Чолаков (завършил архитектура в УАСГ - София, през 2011 г. и магистратура по специалността “Енергийно ефективен дизайн” към Университета по приложни науки в Аугсбург, Германия), която той ни предостави като примерен сценарий за усвояването на заложеният потенциал на сградата, с надеждата да успее да допринесе пряко или да провокира индиректно идеи за бъдещето развитие на сградата и града.

Темата на магистратурата е свързана с кино "Космос" като обект на анализ и изследване -  "Параметрично оптимизирани пасивни подходи за енергийното саниране на Кино Космос в Пловдив, България" (Parametrically Optimized Passive Strategies for the Energetic Refurbishment of the Cosmos Cinema in Plovdiv, Bulgaria).

Дипломната работа разглежда енергийно саниране на съществуващия сграден фонд и функционалната му реинтеграцията и адаптация към нуждите на съвременното общество. Изследванията и анализът са в съзвучие с актуалните глобални тенденции в сферата на архитектурата и строителството в контекста на предстоящия преход към възобновяеми и климатично-неутрални енергийни източници и ресурси. В търсене на най-икономичния вариант, разработката предоставя оценка на възможностите и подходите за постигане на експлоатационен комфорт в сградата без необходимостта от електрическа климатизация. Разработката и функционалната концепция се базират на предложението за развитието на сградата като културен център.


Дипломната работа на архитект Иван Чолаков на български е тукОригиналния вариант на английски език може да разгледате тук


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата