ADATA AiR –
резидентна програма

Пловдив, България
В програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

ADATA AiR е проект на Фондация „Пловдив 2019“, в партньорство с Гьоте-институт България и Полски институт в София. Активностите са реализация на ключовия проект "Остров Адата и река Марица", свързан с възраждането на района и завръщането му в градското ежедневие.

ADATA AiR е резидентна програма, насочена към артисти от Европа, на които ще бъде предоставена възможност за творчески престой в гр. Пловдив – в контекста на програмата ЕСК 2019. Проектът е иницииран от  фондация „Пловдив 2019“ с цел да предостави условия за диалог и обмен между местната артистична среда в Пловдив и гостуващите артисти, архитекти, дизайнери и др. По време на престоя си резидентите на ADATA AiR ще имат възможност да разработват нови проекти и да взаимодействат с местните общности и многопластовата културна среда на града.

Фокус на резидентната програма е градският пейзаж на Пловдив, разглеждан в два базови модула:

  • Взаимодействието природа-култура – с внимание към преминаващата през града река, речният остров Адата, също градските хълмове, паркове и др.
  • Специфичния за града колаж от архитектурни слоеве – богата комбинация от стилове и епохи, включваща културно наследство от Античността до наши дни (вкл. Баухаус, Социалистическо културно наследсто и др.)

В резултат на резидентната програма, проведена през 2018 г., до 15 проектни концепции, предложени от всички участвали в резиденцията артисти, ще бъдат подкрепени финансово за реализация през 2019 г. и осъществени в Пловдив като част от основната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.За АДАТА

Адата е името на речен остров в Пловдив (етимологията на името му идва от турски език - „остров“). В началото на 20-ти век остров Адата е популярен сред пловдивчани като място за среща на пикник, както и като пространство, позволяващо отглеждането на плодове и зеленчуци. Днес островът е занемарен и изоставен район и тежест за своите собственици, а районът е посещаван основно с цел рязане на дървен материал и други незаконни дейности. Мястото е било отдавна почти забравено от гражданите, докато инициативата Европейската столица на културата не го включва като един от фокусите в своята програма, превръщайки го в символно пространство.
Островът вече обозначава не само географското място, което заема, а по-скоро състоянието на изолация и отчуждение, което характеризира за един дълъг период от време обществото ни. Това е причината да изберем Адата за емблема на резидентната  програма – като целта е чрез разработването на артистични интервенции, инсталации, обекти, скулптури, сайт спесифик артистични произведения в публично пространство  да променяме възприятието за острова. 

КОНТАКТ

Можете да ни пишете на: airadata@plovdiv2019.eu
Fb страница: https://facebook.com/adataAiR/

РЕЗИДЕНТНИ АРТИСТИ

Участници, селектирани за Първа сесия на програмата.

Участници, селектирани за Втора сесия на програмата.

- - - 

УСЛОВИЯ

ВРЕМЕВИ ОБХВАТ

Първа сесия
Обявяване: 20 декември 2018 г.
Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2018 г.
Резиденции на избраните участници: 15 март до 15 юли 2018 г.

Втора сесия
Обявяване: 15 април 2018 г.
Краен срок за кандидатстване: 31 май 2018 г.
Резиденции на избраните участници: 15 юли до 30 ноември 2018 г.

МЕДИИ И ДИСЦИПЛИНИ

Визуални изкуства, Дигитални медии, Архитектура, Пърформанс арт, Ленд арт, Скулптура, Саунд арт, Други

ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА  

▪ Жилищно пространство за резидентните артисти – самостоятелни стаи в споделено жилище;
▪ Споделено студио (позволяващо работа на поне 2-ма резиденти едновременно)
▪ Пространство за публични събития – възможност за провеждане на прожекции, изложби, конференции/срещи/презентации;
▪ Пространство за почивка и социален контакт;
▪ Неограничен достъп до интернет;
▪ Основни материали и инструменти за работа - при възможност;
▪ Практически насоки при проучвания или работа.

Всичко гореизброено се предоставя на резидентите без заплащане от тяхна страна и е осигурено от страна на организаторите.

РАЗХОДИ 

Организаторите поемат следните разходи:
▪ Транспорт – до гр. Пловдив и обратно – за одобрените участници
▪ Дневни – в размер на 560 лв. (около 280 евро) за период от 2 седмици на човек

Всички останали разходи по време на престоя са за сметка на резидентните артисти.

РАБОТЕН ЕЗИК

Английски, Български

ОЧАКВАНИЯ КЪМ АРТИСТИТЕ

След престоя си резидентите следва да представят напълно разработена концепция за един или повече творчески проекта, планирани с цел реализиране и представене в рамките на програмата на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА РЕЗИДЕНТНИЯ ПРЕСТОЙ

- Презентация / артист толк на резидентния артист
- Отворени студио визити
- Срещи с местни артисти и куратори

adata-air-open-call-2018
ОТВОРЕНА ПОКАНА


Отворена покана за първа сесия на програмата
 - ЗАКРИТА

Отворена покана за Втора сесия на програмата - ЗАКРИТА


СЕЛЕКЦИЯ

Артистите, одобрени за участие в ADATA AiR, ще бъдат избрани от комисия на база следните критерии:
· Артистична позиция и предишна работа
· Качество на предложената концепция и връзка с целите на програмата Пловдив - ЕСК 2019 · Потенциал за реализиране на проекта през 2019 г. 

Максимален брой резидентни артисти в един и същи период: 5

УВЕДОМЯВАНЕ

Избраните за участие кандидати ще бъдат уведомени приблизително 30 дни след всеки краен срок. 


СЪСТАВ НА ЖУРИТО

• Светлана Куюмджиева, артистичен директор на Фондация "Пловдив 2019"
• Ваня Грозданова, експерт програми и проекти във Фондация "Пловдив 2019"
• Енцио Ветцел, директор на Гьоте-институт България
• Ярослав Годун, директор на Полски институт в София
• Вера Млечевска, независим куратор и изкуствовед
• Йово Панчев, незaвисим куратор и арт критик
• Валери Гюров, архитект и стрийт артист


Програмата за артистични резиденции ADATA AiR е официално част от мрежата Res Artis, Worldwide Network of Artist ResidenciesРезидентна програма Адата - среща с артисти # 1

Кога
Къде СКЛАД
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 2

Кога
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 4

Кога
Къде СКЛАД
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 3

Кога
Къде СКЛАД
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 5

Кога
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 6

Кога
Къде artnewscafé
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 7

Кога
Къде СКЛАД
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 8

Кога
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 9

Кога
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 10

Кога
Къде СКЛАД
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща с артисти # 12

Кога
Къде СКЛАД
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща # 14

Кога
Къде СКЛАД
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща # 15

Кога
Къде СКЛАД
Програмa Трансформиране

Резидентна програма Адата - среща # 16

Кога
Програмa Трансформиране

Артистите, избрани за участие в първа сесия на резидентната програма ADATA AiR

Втора сесия на резидентната програма ADATA AiR

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата