Математическа сърцевина на изкуството

“Математическата сърцевина на изкуството” търси пресечната точка между математика и изкуство, въвличайки в този процес младите хора и всички, които имат интерес към темата.

Отвъд стандартното възприятие за дистанция между наука и изкуство, между творчество и математика, проектът открива и създава един нов свят, плод на логически алгоритъм, в който те се пресичат и създават нов поглед към формите и дизайна.

Инициативите по проекта - работилници, публични лекции и изложби - търсят четири взаимосвързани гледни точки, наречени фрактали, клетъчни автомати, шаблони и мозайки. Те разкриват, че чрез структурата на генерираните изображения границата между математическите концепции и формите на дизайна се размива и най-вече - че в ролята на творец може да е всеки.

Фокус на проекта са основни принципи в математиката - наличието или липсата на повтаряемост, монотонност, повтаряемост с развитие, шаблонност, разделяне и обединяване, групиране по свойства, различия.


“Математическата сърцевина на изкуството” е проект на “Отворено пространство” ООД. Подробна информация за проекта и събитията, свързани с него - www.mathmonsters.eu и на www.facebook.com/mathcoreart.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата