Cultart Pro е продължението на международната академия за културен мениджмънт Cultart

Cultart - академията за културен мениджмънт е резултат от двугодишната работа на „Пловдив 2019“ в партньорство с 6 организации от 5 държави и включването на 125 нови културни мениджъри на възраст от 20 г. до 35 г. в процеса на управление на културата и изкуството в Европа.

Второто издание на академията е Cultart Pro и продължава до юли 2025 г. като ще създаде професионална мрежа за обучение в културен мениджмънт заедно с пет други европейски организации в пет страни - България, Виена, Гърция, Италия и Северна Македония.

 Фондация „Пловдив 2019“ ще създаде модерен образователен център за събития в ГХГ, „Изложбена за 2019“, с клонове във Виена, Лече, Скопие и Йоанина в Гърция. 

В рамките на две години ще се проведат 5 международни стажантски програми и над 120 събития  в петте страни. Центровете ще са събирателна точка и работно пространство за 125 младежи, които надграждат уменията си и започват кариерата си в културния и творчески сектор. 

 „Пловдив 2019“ като водеща организация ще продължи да разширява мрежата на градовете като създаде модел за 5 национални обучителни центъра с модерна образователна среда заедно с консорциум за стратегическо, междусекторно партньорство от международни експерти в младежките политики, обучението, иновациите и творческите индустрии, за подобряване на обучението на младежи в програмите за управление на културата на европейско ниво.


Бюджетът на проекта е 500 000 лева, а CULTART PRO е най-високо оцененият сред повече от 70 кандидата към програмата Еразъм+, управлявана от Център за Развитие на Човешките Ресурси в България. 

Консорциумът в Cultart включва 6 организации от 5 държави. Водеща организация е ОФ „Пловдив 2019“ заедно с Clearly Culture, Австрия и екипът от експерти създал магистърската програма по Културен Мениджмънт на Университета във Виена, Търговско - промишлена камара на град Лече, Италия, „Алианс за иновативни практики“, България, „Еду-център“ – Скопие, Северна Македония, „Международен център за устойчиво развитие“ – Йоанина, Гърция.


Академията Cultart с второ издание

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата