Сливане

Платформата включва теми за интеграция на етноси и малцинства, цели свързване на поколения и социални групи, премахване границите между изолирани територии и зони.

Трансформиране

Това е платформа за преосмисляне и „рециклиране” на забравени и изоставени градски пространства, както и промяна в начина на възприемането им.

Възраждане

Платформата е ориентирана към нови начини за опазване и представяне на културното наследство в съвременен контекст, излизайки от стереотипите на туристическата атракция.

Релаксиране

Платформата е свързана с популяризиране на устойчив начин на живот и с понятия като “бавен живот” (Slow) или “дерастеж” (Degrowth). Платформата цели да пропагандира зелен/еко/био начин на живот чрез зелени технологии и продукция.

Програмата на Пловдив - Европейска столица на културата

Структурирана е в четири тематични платформи, свързани с типичните особености на града, с неговото културно наследство, история, темпо на живот, както и с проблемите и със стереотипите за превъзмогване. Най-важно значение за разбирането на цялостната програма, идеите на отделните платформи и тяхната вътрешна логика е мотото “Заедно”. На пръв поглед просто и универсално като смисъл това мото обобщава в една дума и гордостта, и най-големите предизвикателства на проекта ни.

Ние твърдо вярваме, че приликите между нас - било то между отделните групи в Пловдив, или между отделните култури в Европа - са повече от разликите. А разликите всъщност са за нашия културен и социален живот подправката, която го прави толкова хубав за живеене... Заедно.

Обединението има огромно историческо и културно значение за Пловдив като град, в който съжителстват разнообразни етнически групи и общности и в който се е състояло едно от най-важните събития в новата ни история – Съединението на България от 1885 г.  

Обединението не като даденост, а като съзнателен избор е и една от основните цели в програмата на Европейска столица на културата. Затова и нейната структура е необичайна. Проектите не са разделени по видове и жанрове, а са обединени в “клъстери” според темите и концепциите си. Всяка от програмните платформи съдържа по три “клъстера”. Всички проекти, независимо от разпределението им по “клъстери”, се свързват и преплитат помежду си допълнително през своите публики, през избора на локации, участници, партньори. Така допринасят за осъществяването на програмата като едно цяло и на мотото “Заедно” като реален културен процес.

Вижте акцентите в програмата ни ТУК, програмата на откриващия уикенд, както и публични събития през февруари, март, април, майюни, юли, август, септември (със селекцията ни от събития за деца през септември), октомври, ноемвридекември.

Наследство на доброволците (засега само на английски език) може да прочетете / свалите в pdf тук.

Всички проекти през 2019 г. – Книга на събитията – една година и повече от 320 проекта #заедно, избрани според апликационната книга чрез отворени покани, са разпределени в хронологичен и тематичен ред в четирите програмни платформи – СЛИВАНЕ, ТРАНСФОРМИРАНЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ И РЕЛАКСИРАНЕ.

 Ето и проектите от програми НАСЛЕДСТВО за 2020/2021 / 2021/2022/ НАСЛЕДСТВО 2023


Проектът Европейска столица на културата задейства много енергии в Пловдив, размества тежките културни пластове, претършува и доброто, и лошото, изважда наяве проблемите и големите гордости.

Неговата реализация като отговорност и смисъл е повратна не само за хилядите артисти и представители на културната сцена, които се включват, но и като цяло за обществения климат в града, за новото понятие за градско пространство, изградено през изкуството, и значително разширения хоризонт в разбирането за култура. В последните пет години именно тя взима най-голямо надмощие над политиката, и над обичайното злободневие.

Самият проект се осъществява като своеобразно артистично преброяване, дълъг и комплексен процес, който достига под различни форми до всеки от жителите на Пловдив, а и на доста отдалечени точки в Южен централен регион, и оставя значителни спомени и нов опит у мнозина.

д-р Светлана Куюмджиева, артистичен директор на „Пловдив 2019“


Volun p1


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата