Сливане

Платформата включва теми за интеграция на етноси и малцинства, цели свързване на поколения и социални групи, премахване границите между изолирани територии и зони.

Трансформиране

Това е платформа за преосмисляне и „рециклиране” на забравени и изоставени градски пространства, както и промяна в начина на възприемането им.

Възраждане

Платформата е ориентирана към нови начини за опазване и представяне на културното наследство в съвременен контекст, излизайки от стереотипите на туристическата атракция.

Релаксиране

Платформата е свързана с популяризиране на устойчив начин на живот и с понятия като “бавен живот” (Slow) или “дерастеж” (Degrowth). Платформата цели да пропагандира зелен/еко/био начин на живот чрез зелени технологии и продукция.

Програмата на Пловдив - Европейска столица на културата

Структурирана е в четири тематични платформи, свързани с типичните особености на града, с неговото културно наследство, история, темпо на живот, както и с проблемите и със стереотипите за превъзмогване. Най-важно значение за разбирането на цялостната програма, идеите на отделните платформи и тяхната вътрешна логика е мотото “Заедно”. На пръв поглед просто и универсално като смисъл това мото обобщава в една дума и гордостта, и най-големите предизвикателства на проекта ни.

Ние твърдо вярваме, че приликите между нас - било то между отделните групи в Пловдив, или между отделните култури в Европа - са повече от разликите. А разликите всъщност са за нашия културен и социален живот подправката, която го прави толкова хубав за живеене... Заедно.

Обединението има огромно историческо и културно значение за Пловдив като град, в който съжителстват разнообразни етнически групи и общности и в който се е състояло едно от най-важните събития в новата ни история – Съединението на България от 1885 г.  

Обединението не като даденост, а като съзнателен избор е и една от основните цели в програмата на Европейска столица на културата. Затова и нейната структура е необичайна. Проектите не са разделени по видове и жанрове, а са обединени в “клъстери” според темите и концепциите си. Всяка от програмните платформи съдържа по три “клъстера”. Всички проекти, независимо от разпределението им по “клъстери”, се свързват и преплитат помежду си допълнително през своите публики, през избора на локации, участници, партньори. Така допринасят за осъществяването на програмата като едно цяло и на мотото “Заедно” като реален културен процес.

Вижте акцентите в програмата ни ТУК, програмата на откриващия уикенд, както и публични събития през февруари, март, април, майюни, юли, август, септември (със селекцията ни от събития за деца през септември), октомври, ноемвридекември.

Всички проекти през 2019 г. – Книга на събитията – една година и повече от 320 проекта #заедно, избрани според апликационната книга чрез отворени покани, са разпределени в хронологичен и тематичен ред в четирите програмни платформи – СЛИВАНЕ, ТРАНСФОРМИРАНЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ И РЕЛАКСИРАНЕ.

Проектът Европейска столица на културата задейства много енергии в Пловдив, размества тежките културни пластове, претършува и доброто, и лошото, изважда наяве проблемите и големите гордости.

Неговата реализация като отговорност и смисъл е повратна не само за хилядите артисти и представители на културната сцена, които се включват, но и като цяло за обществения климат в града, за новото понятие за градско пространство, изградено през изкуството, и значително разширения хоризонт в разбирането за култура. В последните пет години именно тя взима най-голямо надмощие над политиката, и над обичайното злободневие.

Самият проект се осъществява като своеобразно артистично преброяване, дълъг и комплексен процес, който достига под различни форми до всеки от жителите на Пловдив, а и на доста отдалечени точки в Южен централен регион, и оставя значителни спомени и нов опит у мнозина.

д-р Светлана Куюмджиева, артистичен директор на „Пловдив 2019“


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата