Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Общинска фондация "Пловдив 2019" по две обособени позиции

Дата: 20.02.2019г.
№123 от 20.02.2019г.

Описание:

Предмет на обществената поръчка е осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Общинска фондация "Пловдив 2019" по две обособени позиции.

АОП номер: 20190212-04128-0018

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (895897)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895899)

Информация за преписката (линк АОП)


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата