Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Общинска фондация "Пловдив 2019" по две обособени позиции

Дата: 28.11.2018г.
№311 от 28.11.2018г.

Описание:
Предмет на обществената поръчка е осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Общинска фондация "Пловдив 2019" по две обособени позиции.

АОП номер: 20181122-04128-0008

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (880749)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880748)

Информация за преписката


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата