Реката

Река Марица играе обединяваща роля и е преоткрита като основен вдъхновител за творчески начинания в проекта “Реката” на Младежки дом - Пазарджик. 

Проектът търси нетрадиционни събития, които предлагат иновативен подход към изкуството, съчетан с креативността на младите хора, опита на професионалните артисти и възможностите на съвременните дигитални технологии.

“Реката” прескача граници в търсене на междукултурен диалог - включва работа с младежки групи и с творци от три балкански държави (България, Гърция, Турция) за артистични интервенции и преосмисляне на крайречни пространства, както и за издирване и записване на интересни маришки истории.

Дейностите са обединени в два панела - Ленд арт по Марица и Маришки истории.

  • В Ленд арт по Марица (22 - 23 юни 2018 г., 28-29 септември 2018 г., както и 29-31 август 2019 г.) участниците създават модерно изкуство в пространства по река Марица, работейки в екип.
  • С Маришки истории в центъра на внимание попадат хората, живеещи по поречието - техните малки локални истории придобиват нов художествен контекст.

32153821_1938046192894842_9092195510772563968_n


Детайли за проекта и събитията, свързани с него, може да откриете на www.pz-mikc.bg. Информация за Младежки дом - Пазарджик и неговата дейност - www.mdompazardjik.com.


Реката - Ленд арт по Марица

Кога
Къде Различни
Програмa Трансформиране

Реката - Маришки истории

Къде Различни
Програмa Трансформиране

Студенти и ученици от Пловдив създават ленд арт инсталации по Марица

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата