Наследството от титлата Европейска столица на културата с нови 121 идейни предложения

Благодарим на всички, които споделиха своите идеи за наследството на Пловдив - Европейска столица на културата 2019! Срокът за кандидатстване за двете ни отворени покани Наследство II приключи! Получихме общо 121 кандидатури, от тях за „Творческият Пловдив“ са 42, а по направление „Фестивали и творчески инициативи“ – 79.

По категория „Фестивали и големи събития“ са постъпили 29 предложения, за „Малки проекти“ има подадени 50 проекта. Общо по категория „Фестивали и големи събития“ от Пловдив са кандидатствали 22 проекта, от страната са 53, като от тях от София са 37, а от други градове в България – 16. От чужбина са получени 4 предложения. Поканите дават възможност за реализация на събития през 2021 или през 2022 г. От всички кандидати 71 са се насочили към реализация през 2021 г., а 50 – през 2022 г.

Общата сума, за която кандидатстват проектите и по двете отворени покани е 3 387 466,81 лева, съответно: по направление „Творческият Пловдив“, за които Фондация „Пловдив 2019“ разпределя до 500 000,00 лв., кандидатурите са за 1 034 344,98 лв. По направление „Фестивали и творчески инициативи“ отворената покана е отделила 1 милион лева, от които 300 000,00 лв. за малки проекти. Подадените идейни предложения за малки проекти са общо в размер на 377 689,33 лв., а по категория „Фестивали и големи събития“ кандидатите търсят финансиране от общо 1 975 432,50 лв.

На своето заседание на 15 март 2021 г. УС на Фондация „Пловдив 2019“ определи и членовете на комисиите, които ще разглеждат кандидатурите. Всички те са независими представители на културните среди в Пловдив, творци, журналисти, общественици, които имат пряко участие в кандидатурата и реализацията на проекта „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“. В комисиите има и по един представител на Община Пловдив, както и на Фондация „Пловдив 2019“.

За „Фестивали и творчески инициативи“ журито се състои от: Кръстю Кръстев, Анастас Бадев, Мария Луцова, Пламена Терзиева (представител на отдел „Бизнес развитие и европейски политики“ на Община Пловдив), Антоанета Димитрова (гл. счетоводител на фондация „Пловдив 2019“). За отворена покана „Творческият Пловдив“ комисията е в състав: Ангел Гешев, Владислав Севов, Мичо Димитров, Нина Димовска (представител на отдел „Култура“ на Община Пловдив), Антоанета Димитрова (гл. счетоводител на Фондация „Пловдив 2019“).

Според предварителния график на отворената покана, резултати от конкурса се очакват в началото на април.

Дотогава следете нашите информационни канали за допълнителни новини и покани за интересни прояви и събития.

Успех на всички!

фото кредит: Пловдив 2019 | проект Дигитални екологии 2019 © Евгения Димитрова 


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата