Да осиновим Адата - интерактивно екологично образование (11 май 2019 г.)

Фокус на проекта „Да осиновим Адата – интерактивно екологично образование“ са образователни дейности, които представят река Марица и остров Адата като част от градската екосистема.

Основното събитие е на 11 май 2019 г., от 10.00 ч., на речния бряг срещу остров Адата (при неблагоприятни метеорологични условия – резервна дата е 5 юни 2019 г.).

На интерактивения, открит образователен семинар ще бъдат показани методи за мониторинг на околната среда, адаптирани към възрастта и познанията на младите участници. Ще има демонстрация на вземане на водни проби от брега и с използване на надуваеми лодки.

Семинарът ще бъде проведен паралелно с работилница за строителство с естествени материали. Предвидено е демонстрационно изграждане на геодезична куполна конструкция и поставяне на информационни табели край реката. Проектът стартира инициативата „Да осиновим Адата", която въвлича местни училища, и установяване на ученическо настойничество (осиновяване) на речния участък в рамките на града.

Събитието във фейсбук тук.


Проектът се осъществява от „Алфеус“ ЕООД.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата