Младежки дом – Пазарджик представи проект „Реката“, част от програмата на „Пловдив 2019“

Тази и следващата година млади творци от България, Турция и Гърция ще изследват поречието на Марица и ще търсят интересни истории за реката около Пазарджик и Пловдив като част от проект „Реката“. Проектът се организира от Младежки дом – Пазарджик и е част от  артистичната програма на „Пловдив 2019“. Целта е да се търси междукултурния диалог чрез обединяващата роля на изкуството и реката. Дейностите по проекта бяха представени на пресконференция, в която взеха участие артистичният директор на Общинска фондация „Пловдив 2019″ Светлана Куюмджиева, Инна Церовска – директор на Младежки дом – Пазарджик, и членовете на екипа по проекта Валентина Топалова и Дани Коцева.

Проект „Реката“ стартира с проучвателни дейности от пролетта, които ще са свързани с района на река Марица. В него ще вземат участие млади творци и доброволци от Пазарджик, Пловдив, Гърция и Турция. „Този проект беше най-адекватен и направен по правилата, с много креативност“ – каза Светлана Куюмджиева, като изтъкна като голямо достойнство на „Реката“ и това, че включва иновативен подход, широко партньорство,  възможност за участие на граждани и разнообразни публики. Проектът предполага децентрализация и разширява периметъра на Европейската столица на културата, според артистичния директор на фондацията.

Проектът включва две направления. Първият бе представен от Валентина Топалова, която информира, че в модул „Ленд арт“ по Марица участниците ще извършат артистични интервенции в пространствата по бреговете на реката. Реалните намеси ще се осъществят през юни в Пловдив след проучвателния период и през септември по поречието на реката в района на Пазарджик. За участие в Ленд арт направлението от Младежки дом са включили творци от арт група "Дупини" - Велико Търново, които ще водят и двата уъркшопа през 2018 година.

Вторият акцент и модул е „Маришки истории“ – в центъра на вниманието, чрез него ще попаднат хората, живеещи по поречието на Марица от Костенец, през Пазарджик, Харманли, до Свиленград. В проекта са заложени много артистични прояви, като те ще дадат възможност за творчество на хора от различни възрасти, националности, вероизповедания, да създават с природни материали, метал, върху платно, лист и дори създаване на музикални произведения.

Проект "Реката" ще се реализира през 2018 и 2019 г., като част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest

Сподели страницата