Общинска фондация „Пловдив 2019“, като партньор на Община Пловдив - бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0002 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР, ОБЯВЯВА намерение: 1. ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА; 2. ЗА НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ; 3. ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ. Вижте детайли по-долу:

1. ОБЯВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВА НА ТЕХНИКА  ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ" НА ОП РЧР И ОП НОИР

Общинска фондация „Пловдив 2019“ като партньор на Община Пловдив - бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0002 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР, ОБЯВЯВА НАМЕРЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА СЛЕДНАТА ТЕХНИКА, НА БАЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

1. „ПРЕНОСИМ КОМПТЪР“ – 1 брой с бюджетна максимална стойност 800,00 лв. Параметри:

 • Оборудван с Уиндоус 10  или по-висока версия ;
 • Оборудван с Офис пакет;
 • Чанта за лаптоп;
 • Гаранция

2. „ПРОЕКТОРЕН ЕКРАН“ – 1 брой с бюджетна максимална стойност 500,00 лв. Параметри:

 • Прилежаща стойка
 • Ширина на екрана мин. 200 см
 • Гаранция

3. „МУЛТИМЕДИЯ“ – 1 брой с бюджетна максимална стойност 250,00 лв. Параметри:

 • Живот на лампата мин 30 000
 • Гаранция

4. „МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО“ – 1 брой с бюджетна максимална стойност 350,00 лв. Параметри:

 • Цветен печат
 • Гаранция

5. „ФЛИПЧАРТ“ – 1 брой с бюджетна максимална стойност 200,00 лв. Параметри:

 • Прилежаща стойка
 • Магнитен

Забележка: Обявените стойности са с ДДС.
Критерии за подбор ще бъдат: най-атрактивна цена и опит на организацията.

II. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: Място и срок за подаване на ОФЕРТИ: ОФЕРТИ могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 17.00 ч. в стая 13  на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ , ул. Райко Даскалов  № 2 в срок до 17.00 ч. на 28.02.2022 г. и на е-мейл nadezhda.ganeva@plovdiv2019.eu. Обявата e публикувана на интернет страницата на Общинска фондация „Пловдив 2019“, секция „Отворени покани“. Информация за одобрената оферта ще бъде обявена на сайта на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ секция „Отворени покани“, както и  табло в сградата на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ , в срок до 02.03.2022.

РЕЗУЛТАТИТЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК


2. ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ" НА ОП РЧР И ОП НОИР

Общинска фондация „Пловдив 2019“ като партньор на Община Пловдив - бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0002   „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР, ОБЯВЯВА НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО ЛИДЕРСТВО В ЕТНИЧЕСКИТЕ КВАРТАЛИ НА ПЛОВДИВ, НА БАЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ , ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕТО НА НЕФОРМАЛНИ ЛИДЕРИ В ОБЩНОСТТА.   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ: 3 ОБУЧЕНИЯ ПО ДВА ДНИ С ПО 20 УЧАСТНИКА ОТ ОБЩНОСТТА В РАМКИТЕ НА М. 03 – М. 03.2023 Г.. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА: 4 500 ЛВ ЗА ОБУЧЕНИЯ И 2 000 ЛВ ЗА ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ.

Детайли за обученията: Трите обучителни семинара включват: едно обучение за младежки лидери от етническите квартали на Пловдив с 20 идентифицирани младежи от общността, едно обучение с участие на местни лидери и хора с обществено влияние – 20 идентифицирани жители, едно обучение със смесени групи от различните поколения – 20 идентифицирани жители. В провеждането на обучителните семинари следва да се включат разходи за наем на зала, хонорари на обучители, информационни материали и кетъринг за участниците. Предвижда се и заснемане на видеоклип – кратък филм за добрите практики в неформалното лидерство за разпространение в общността и за широката публика. В резултат на проведените обучения и популяризиране на видеоклипа се очаква да се подобри публичния имидж на етническите малцинства с цел преодоляване на негативните стереотипи.

II. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: Място и срок за подаване на ОФЕРТИ: ОФЕРТИ могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 17.00 ч. в стая 13  на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ , ул. Райко Даскалов  № 2 в срок до 17.00 ч. на 28.02.2022 г. и на е-мейл nadezhda.ganeva@plovdiv2019.eu. Обявата e публикувана на интернет страницата на Общинска фондация  „Пловдив 2019“, секция „Отворени покани“.

Информация за одобрената оферта ще бъде обявена на сайта на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ секция „Отворени покани“, както и  табло в сградата на Общинска фондация  „Пловдив 2019“, в срок до 02.03.2022. 

Забележка: Обявените стойности са с ДДС.
Критерии за подбор ще бъдат: най-атрактивна цена и опит на организацията.

РЕЗУЛТАТИТЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК


3. ОБЯВА ЗА НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ  ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ И ЗДРАВЕ" НА ОП РЧР И ОП НОИР  

Общинска фондация „Пловдив 2019“ като партньор на Община Пловдив - бенефициент по проект № BG05M9OP001-2.056-0002   „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на ОП РЧР и ОП НОИР, ОБЯВЯВА НАМЕРЕНИЕ ЗА НАЕМАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В КВ. СТОЛИПИНОВО, НА БАЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ , ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ НА КЛУБ „ИНФОРМИРАН ДНЕС – ОТГОВОРЕН УТРЕ“ – ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СРЕЩИ С ЖИТЕЛИ НА КВАРТАЛА ПО ЗДРАВНИ ТЕМИ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАЕМА: 12 МЕСЕЦА ПО ДВА ДНИ МЕСЕЧНО. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА: НАЕМ ДО 200 ЛВ И РЕЖИЙНИ ДО 200 ЛВ. МЕСЕЧНО.

II. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: Място и срок за подаване на ОФЕРТИ: ОФЕРТИ могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 17.00 ч. в стая 13  на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ , ул. Райко Даскалов  № 2 в срок до 17.00 ч. на 28.02.2022 г. и на е-мейл nadezhda.ganeva@plovdiv2019.eu. Обявата e публикувана на интернет страницата на Общинска фондация  „Пловдив 2019“, секция „Отворени покани“.

Информация за одобрената оферта ще бъде обявена на сайта на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ секция „Отворени покани“, както и  табло в сградата на Общинска фондация  „Пловдив 2019“ , в срок до 02.03.2022.

Забележка: Обявените стойности са с ДДС.
Критерии за подбор ще бъдат: най-атрактивна цена и опит на организацията.

РЕЗУЛТАТИТЕ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата