Резултати отворена покана „Зелена Култура – Зелен Град“

За отворена покана „Зелена Култура – Зелен Град“, бяха получени общо 34 проектни предложения. От тях на базата на методиката за оценка, въз основа на предложения бюджет, неговата обоснованост, мащаба на съответния проект, досегашния опит на организацията, целевите групи, към които е насочен проектът и финансовите възможности на ОФ „Пловдив 2019”, експертната комисия класира общо 17 проектни предложения. Списъкът от одобрените за финансиране проектни предложения разпределя средствата общо, определена за настоящата отворена покана 200000,00 лв. / двеста хиляди лева/.

Протокол с резултатите може да видите ТУК.

Водещ принцип в работата на комисията бе обогатяването на културния афиш в Пловдив с актуални продукции, събития и художествени акции, които се осъществяват с грижа и отговорност към градската среда, природните и културните дадености и стимулират общуването между гражданите, сътрудничеството между организации и местната администрация, привличането на нови публики в екосистемата на Пловдив. Подкрепените проектни предложения се реализират в градските паркове, тепетата, както и на открити сцени и публични пространства в кварталите на града и целят да повишат чувствителността и осведомеността за съвременни културни и екологични въпроси, и да подобрят връзката между човека, града и природата.

Експертната комисия е в състав: Виктор Янков – Експерт „Събития и проекти" ОФ „Пловдив 2019", Милен Гледачев – Главен експерт отдел „Култура, археология и културно наследство“, Община Пловдив, Петя Щерева – ръководител проекти „Областен информационен център", Пламена Терзиева – ръководител отдел „Бизнес развитие и европейски политики", Стоян Даскалов – галерист.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата