ШевицаФест. Традицията среща бъдещето

Проектът ШевицаФест. Традицията среща бъдещето на Народно читалище „Алеко Константинов-1954“, Пловдив представя автентичната българска шевица и нейните съвременни интерпретации.

Двудневният фестивал показва, по атрактивен начин, традициите и наследството на и в България и има за цел да запознае и да ги предаде на младото поколение. Фестивалът на шевицата е иновативно събитие за културния  живот на Пловдив и страната. Проектните дейности създават възможност да се събуди интереса към културно ни наследство, да се осигури достъп до него и да се създадат интересни културни продукти.

Фестивалът е насочен към привличане на нови публики, с акцент младежи и деца, пловдивчани и туристи, провокирани от богатата фестивална програма и красотата на българската шевица, любители, творци, които се занимават със занаяти.

Разнообразните дейности по проекта представят връзката „традиция–бъдеще” и целят да насърчат творческите способности на личността чрез приемственост в сферата на художествените занаяти и включват:

  • ателие и обучение
  • изложба от шевици на етносите, живеещи от векове в Пловдив: българи, арменци, турци, евреи...
  • работилници за изработване на български шевици
  • среща с етнографи и представяне на книги
  • ревю на носии
  • мултимедийна презентация и концертна част с народна музика, танци и етноритми. В презентацията е предвидено да се представят стари, уникални снимки с носии от началото на 20 в. Снимките са от лични албуми на фамилии от Пловдив и Южен район – със съдействие на читалищата от областта и района. Събирането им ще стане със съдействието на граждани, студенти и преподаватели от специалността „Етнология" към ПУ.
  • Предвидени са занимания и за най-малките посетители.

Дейностите се водят от членове на Колектив за национална шевица и орнаментика към читалището, които са и майсторки-везбарки от Задруга на майсторите на народни художествени занаяти (ЗМНХЗ).

Фестивалът на шевицата в Пловдив е предвидено да се проведе в квартал Капана на 3 и 4 юни 2022 г. Вижте цялата програма по дни тук.


Проектът е идея на Народно читалище „Алеко Константинов-1954“, Пловдив и е част от програма НАСЛЕДСТВО на Пловдив - Европейска столица на културата.

Читалище "Алеко Константинов - 1954" е културeн, обучителeн център, с принос в културния живот на Пловдив. Читалището е успяло да запази и продължи традициите. То е място за събиране на различни етнически и обществени групи за творчески срещи, представяния на книги, изложби, концерти. В дейността се включват: библиотека; 6 клуба. Колективът за национална шевица и орнаментика „Р. Чуканова“,участващ в проекта,в своята 52-годишна история има 103 изложби, 12 майсторки от ЗМНХЗ, съхранява българската шевица и я внедрява в съвременния бит. Има музикална школа за обучение по пиано, езиков център за английски и италиански език. От 2011 г. участва в Европейската оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": програмите "Аз мога повече“ и „Обучение и заетост“. От 2010 г. НЧ е реализирало над 16 самостоятелни проекта - от тях 4 международни и е бил партньор на 9 проекта. През 2020/21 г. читалището работи по международния проект “Медийна грамотност и гражданска журналистика“.


„ШевицаФест. Традицията среща бъдещото“ ще се проведе на 3 и 4 юни в квартал Капана

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата