Книгата Cultart / Cultart Book 

Книгата Cultart / Cultart Book е резултат от двугодишната работа на консорциум от 6 организации в 5 държави и включването на 125 културни мениджъри на възраст от 20 г. до 35 г. в процеса на управление на културата и изкуството в Европа. 

Книгата представя в 188 страници моделa на Cultart чрез местата, лицата, институциите, артистите и възможните решения как на практика да подобрим творческата среда в нашите градове. Книгата Cultart / Cultart Book е на английски език и е достъпна в хартиено и дигитално издание с мотивацията да свързва професионалисти в културния и творчески сектор, както и да достига широка публика, да стимулира въображението, общуването и участието на европейско ниво.

Графичният дизайн на Книгата Cultart / Cultart Book е от студио Punkt. Изданието е оформено спрямо динамиката на визуалната идентичност на Cultart, създадена от същия дизайнерски екип в началото на проекта. Цветовият код, който определя петте мениджмънт програми на Cultart, е и цветови ориентир по съдържанието на книгата. Обложката и корицата следват формите и цветовете на логото на Cultart, като символно започват и завършват книгата в ахроматичните черно и бяло. Формите в композицията на книгата и типографията се водят също от формите на логото на Cultart. 

Изданието представя за първи път в детайл „5x5“ обучителния модел, създаден от Clearly Culture, Леони Ходкевич и преподавателски екип на Университета във Виена, който Cultart адаптира и разработи в 5-те партньорски държави по проекта. В основата на обучението е работата на 125-те участници върху управленските казуси на конкретна културна институция в градовете. Обобщеният вариант на техните разработки е част от резултатите на всяка от петте мениджмънт програми в книгата. Акцент са профилите, снимките и думите на участниците, тяхната визуална история, обратна връзка и препоръки. 

Дигиталният вариант на книгата дава възможност за лесен достъп до съдържанието чрез вътрешни линкове и показалци, а и препраща към уебсайтове и страници за допълнителна информация. Ще откриете и директна връзка към YouTube канала на Cultart, където може да чуете и видите някои от видео тестимониалите на участниците за програмата в Пловдив. Фото и видео кредит: Антон ШнитерКнигата Cultart е създадена по проект Cultart - академия за културен мениджмънт. Cultart се осъществява по програма Еразъм+, сектор Младеж – партньорства за сътрудничество, администрирана от Центъра за Развитие на Човешките ресурси – Национална агенция по програма Еразъм+. 

В проекта Cultart участват 6 организации от 5 държави. Освен водещата „Пловдив 2019“ в консорциумът са и Clearly Culture – Виена и екипът от експерти създал магистърската програма по Културен Мениджмънт на Университета във Виена, също Търговско- промишлена камара на град Лече, Италия, „Алианс за иновативни практики“ – България, „Еду-център“ – Скопие, Северна Македония, „Международен център за устойчиво развитие“ – Йоанина, Гърция.

Cultart е проект на стойност 262 105 евро, който фондацията спечели по програма Еразъм+, сектор Младеж - партньорства за сътрудничество, администрирана от Центъра за Развитие на Човешките ресурси – Национална агенция по програма Еразъм+.


Cultart Book

Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата