52 проекта са Наследството на Европейска столица на културата за 2021 и 2022 г.

121 бяха кандидатите, които споделиха свои идеи за наследството на инициативата Европейска столица на културата в Пловдив по отворената покана Наследство II на фондация „Пловдив 2019“.  От тях по направление „Творческият Пловдив“ се регистрирани 42 проекта, а по направление „Фестивали и творчески инициативи“ – 79.

Комисиите на двете отворени покани направиха своята оценка, която бе утвърдена с решение, съгласно протокол 195 на Управителния съвет на Фондация „Пловдив 2019“ от 14 април 2021 г., и избраха общо 52 проект, за които  разпределя 1 499 250.50 лв., възможни благодарение на наградата „Мелина Меркури“, присъдена на екипа на Фондация „Пловдив 2019“ през 2018 г. след последната мониторингова среща с международното жури на Европейската комисия за успешната работа по организацията на проекта Европейска столица на културата. 


За направление „Фестивали и творчески инициативи“ от получените 79 проектни предложения, по категория Фестивали и големи събития има 29 предложения, а по категория Малки проекти - 50 проектни предложения. На базата на фиксирания бюджет и големия брой качествени предложения журито имаше нелека задача и избра да подкрепи общо 31 проекта – 14 по категория „Фестивали и големи събития“ и 17 по категория „Малки проекти“. Със своето решение журито разпредели общо 999 330,00 лв., от лимита в размер на 1 млн. лева, от които по категория „Малки проекти“ са разпределени - 115 533,00 лв., а за „Фестивали и големи събития“ - 883 797,00 лв. От избраните проекти 19 предвиждат публични прояви през 2021 г., а 12 през 2022 г. Сред селекционираните са 14 организации от София, един кандидат от чужбина, 5 организации от страна и 11 от Пловдив.


За отворена покана Наследство II – направление „Творческият Пловдив“ бяха получени общо 42 проектни предложения. От тях, на базата на критериите за оценка и на база обсъждане, журито избра да подкрепи общо 21 проекта и да предложи 3 резерви. От тях 9 предвиждат събития през 2021 г., а 12 през 2022 г. Съгласно условията на отворената покана журито можеше да разпредели до 500 000 лева, като с оглед на ограничения бюджет, комисията определи таван от максимум 50 000 лв. за проект и общо разпредели 499 920,50 лв.


Селекцията включва както събития и културни оператори, станали емблематични за програмата на Пловдив – Европейска столица на културата, които надграждат своите издания, така и артисти и творчески организации, които сега за първи път сега се фокусират в реализацията на културно съдържание, представящо приоритетите на инициативата Европейска столица на културата. Програмата Наследство II на титлата Европейска столица на културата ще вълнува и ангажира жителите и гостите на град Пловдив през 2021 и 2022 г. със събития като: Opera Open, One Dance Week, продължението на филма Завръщане, първи издания в Пловдив на музикалните фестивал Солар и Мuzic Daze, новото издание на Love Swing Dance, фестивала ФАРА, Electric Orpheus, Аниме и гейминг фестивала и младежката платформа PROGRESSIVE, пловдивският фестивал на открито Shake That Хълм, проекти, посветени на Георги Божилов – Слона и на тенора Камен Чанев, както и проекти на издателство Летера, Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ, АМТИИ, Регионална библиотека „Иван Вазов“, Градска художествена галерия – Пловдив, Регионален природонаучен музей – Пловдив, Пловдивско фотографско средище и др.

Припомняме ви и членовете на комисиите, определени на 15 март 2021 г. от УС на Фондация „Пловдив 2019“/: за „Фестивали и творчески инициативи“ това са: Кръстю Кръстев, Анастас Бадев, Мария Луцова, Пламена Терзиева (представител на отдел „Бизнес развитие и европейски политики“ на Община Пловдив), Антоанета Димитрова (гл. счетоводител на фондация „Пловдив 2019“); за „Творческият Пловдив“ комисията бе в състав: Ангел Гешев, Владислав Севов, Мичо Димитров, Нина Димовска (представител на отдел „Култура“ на Община Пловдив), Антоанета Димитрова (Фондация „Пловдив 2019“).

Всички селекционирани кандидати имат на разположение двуседмичен срок, за да потвърдят или откажат предложената селекция и да пристъпят към подписване на договори и реализация на плануваните събития.

Пълните детайли в протоколите на комисиите може да намерите:

- за направление „Фестивали и творчески инициативи“ - ТУК

- за направление „Творческият Пловдив“ - ТУК

Следете нашите комуникационни канали за детайли по всички проекти, датите на публичните събития и информация за артистите и програмата на проявите.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата