Заедно в разнообразието – традиции и литература на етносите в Пловдив

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Мост-между-културите 2021

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Изграждаме заедно: Учим от Столипиново

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Kaj dzias - представление за ромската култура и интегративни семинари

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Медея

Платформа Сливане
Клъстер Махала

„Сцената е моят дом“ – ролите на живота или ролята на живота за ромите

Платформа Сливане
Клъстер Махала

aW(E)are

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Мобилно училище Столипиново 2020

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Мобилно училище Столипиново

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Красотата която споделяме

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Детски панаир Пловдив

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Артистични работилници за театрално интерактивно сценично творчество (АРТИСТ) в Махалата

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Занаятът влиза в Махалата

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Приказна работилница

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Разнообразни заедно – споделяне на хлябове и истории

Платформа Сливане
Клъстер Махала

От Толедо до Пловдив. Пътят на еврейската сефарадска песен

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Get To Stolipinovo

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Всички заедно за по-добро образование и здраве

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Пре-създай Пловдив

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Фотоизложба „Махалата край града“

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Е.П.О.Д.Е. – Ехото на Пловдив от древността в Европа

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Младежка социална зона

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Инкубатор за социални иновации

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Пловдив Заедно: премахване на гетата и границите в квартал Столипиново - Пловдив

Платформа Сливане
Клъстер Махала

През обектива на Махалата към културното сърце на Пловдив

Платформа Сливане
Клъстер Махала

ВЕСЕЛА АЗБУКА – куклено театрален спектакъл

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Цветно

Платформа Сливане
Клъстер Махала

Махала - Клъстер от платформа Сливане в програмата на Пловдив 2019

В Пловдив ромското население наброява близо 80,000. Много жители се самоопределят като турци или от друг произход и само малък процент се идентифицират като роми. В Пловдив тези общности са концентрирани в четири квартала: Столипиново, Шекер Махала, Хаджи Хасан Махала и Арман Махала. От тях Столипиново е едно от най-големите гета на Балканите. Думата “гето” се използва поради неговата изолираност спрямо живота в града.

Клъстерът с турско име е сред най-важните програмни звена на програмата на Пловдив 2019 и включва проекти за интеграция на социални, етнически и малцинствени групи. Целта му е постигане на максимално включване и участие на ромската и турската общност, които да съдействат за преодоляване на бариерите и стереотипите спрямо малцинствата и техните територии и обратно - предразсъдъците в самите малцинства за живота извън гетото. 

Това е също проектният клъстер с най-засилено международно участие и най-голям международен интерес включително и от страна на журито на Европейската комисия. Противоречив и сложен като цел и задачи този клъстер залага не толкова на публични и масови събития, колкото на образованието, насърчаването на творчески и предприемачески инициативи, социалната дейност, диалога. Дейности, свързани със създаването на активни общностни културни проекти в Столипиново, са обединени в ключовия проект със същото име - Махала.

Като част от работата по клъстера е и специалното етнографско изследване на общностите в квартал Столипиново, което може да прочетете тук.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата