Фестивал на пеперудите 2023

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Фестивал на пеперудите

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението
Хибридно събитие с образователен характер

REstatica | споделена градска мебел на крайречната алея на река Марица

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Празник на реката

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Европейска академия за изкуства в открити пространства Училище Участваме Заедно

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

ADATA AiR

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението
ADATA AiR е резидентна програма с фокус върху градския пейзаж на Пловдив.

Училище за спектакли

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Островна магия

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Bike Together

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Реката

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

На Адата

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Да осиновим Адата - интерактивно екологично образование

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Adata Open Air

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Международен младежки фестивал на акварела Пловдив 2019

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Река на биоразнообразието

Платформа Трансформиране
Клъстер Река на въображението

Река на въображението - Клъстер от платформа Трансформиране в програмата на Пловдив 2019

Река Марица (480 км) е най-дългата на Балканите. Тя извира от Рила и преминава през България, Турция и Гърция. Тя е един от най-важните елементи в екосистемата на Пловдив, но гражданите са изгубили емоционалната си връзка с нея. Ето защо целта на този “клъстер” е чрез различни дейности и инициативи да бъде започнат процес по съживяването на реката и на остров Адата - чрез култура, изкуство и зелени иновации.

Проектите в този клъстер са фокусирани върху превръщането на крайречните зони в градски оазис - чрез рециклиращо и зелено изкуство, устойчив дизайн, архитектурни стратегии, място за алтернативен туризъм, образователни и социални инструменти за подобряването на връзката между природата и града. Активностите, свързани с "Остров Адата и река Марица", са изведени като ключов проект в клъстера.


Инициатори


Спонсори
Партньори

Матера
EU Japan Fest
Под тепето

Сподели страницата